Bericht van het Hoofd Jeugdopleiding (voetbal)

Als Hoofd Jeugdopleiding bij Quick lijkt het mij logisch en ook nuttig om u geregeld op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen in onze opleiding. Soms zijn het concrete zaken en mededelingen, soms een hersenspinsel of iets dat in de pijpleiding zit. Het zijn dus geen beloften, maar een manier om alle Quickers betrokken te houden bij de toekomst van de club, de jeugd dus.

De voetbalopleiding van Quick is gebaseerd op vier kernvoorwaarden: plezier, ontwikkeling, veiligheid en instelling.

Vandaag wil ik wat meer ingaan op de kernvoorwaarde veiligheid. Wat betekent dit nu eigenlijk? Wat kunnen en moeten wij als Quick hiermee? Wat is de rol van ouder(s) en spelers/speelsters (hierna: spelers) hierin.

Uitgangspunt is dat iedereen zich bij Quick veilig moet voelen. De jeugdopleiding heeft hier een zeer belangrijke taak in. Dit geldt niet alleen voor selectiespelers, maar zeker ook voor niet-selectiespelers. (Jeugd)leden moeten zich durven uiten en daar de ruimte voor krijgen, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid nemen die daarbij hoort. Daarnaast zullen spelers moeten leren om bepaalde zaken te accepteren die ze persoonlijk niet uitkomen of aanstaan. Het belang van de groep is belangrijker. Ze zullen moeten leren dat meer getalenteerd zijn dan een ander niet betekent dat je boven een ander staat. Dat dit juist verantwoording geeft naar de andere teamleden toe. Teamsport is een vrij gecompliceerd verhaal. Het ter beschikking stellen van je talenten aan anderen (lees: team) is doorgaans geen aangeboren zekerheid. Vaak wil “het talent” een prominente positie daarvoor terug in de groep. Op zich nog niet zo erg zolang dit maar niet betekent dat andere teamleden zich niet meer volwaardig en dus niet meer veilig voelen binnen het team. Aan ons jeugdopleiders dan ook de taak om het groepsproces uitermate nauwkeurig te volgen en direct in te grijpen als de balans dreigt te worden verstoord. Iedere Quick-speler dient vanaf de jongste jeugd te leren dat teamsport gebaseerd is op de samenwerking van alle teamleden, dat eenieder de ander moet versterken en dat doet vanuit zijn/haar eigen talenten. De technicus heeft de werker nodig en andersom. Pas als spelers dat begrijpen en accepteren is het mogelijk om te komen tot een echt goed team (Together Everyone Achieves More).

Voetbalteams zijn doorgaans primair samengesteld op basis van voetbalkwaliteiten en minder op karaktereigenschappen. Toch zal hier ook aandacht voor moeten zijn. De belangrijkste kernvoorwaarde van de Quick-jeugdopleiding is misschien wel plezier. Zonder plezier geen resultaat. Het is dan ook essentieel dat spelers op iedere training en bij iedere wedstrijd (weer) dat plezier beleven. Dan doel ik in de eerste plaats op teamplezier. Dat betekent voor mij samen aan iets werken, samen doelen stellen, elkaar helpen en samen winnen. Zelfs als dat je persoonlijke doel, zoals bijvoorbeeld de hele wedstrijd spelen of op een bepaalde positie willen spelen, in de weg staat. Het is belangrijk dat ook ouders zich dat terdege realiseren en niet met hun persoonlijke mening de kinderen (proberen te) beïnvloeden. We snappen dat soms heel lastig kan zijn, maar dat vragen we wel van u.

De kinderen moeten zelfstandig leren omgaan met alle zaken die bij teamsport horen. Niet alles is rozengeur en maneschijn. We moeten kinderen de ruimte geven om met elkaar samen te werken. Als blijkt dat iemand binnen de groep een ander uitsluit, een ander negeert, misschien zelfs pest, dan is het onze taak als jeugdopleiders om dit te signaleren, erover met elkaar in gesprek te gaan en de basisprincipes van TEAM te (blijven) benadrukken. Het gebrek aan talent om samen te werken in een team heeft meer negatieve invloed dan het gebrek aan bijvoorbeeld puur technisch vermogen. Als de mindset goed is, eenieder de ander accepteert zoals die is, en derhalve respect toont naar de ander, heeft het team al gewonnen.

Wij, als Quick-jeugdopleiding, streven naar een zo maximaal mogelijke ontwikkeling van het kind als voetballer/voetbalster. Dit in een voor iedereen veilige omgeving waar alle kinderen plezier beleven en de juiste (sport)instelling aanleren. Een (sport)instelling die naar mijn mening ook van veel nut kan/zal zijn in hun verdere maatschappelijke ontwikkeling. Respect voor anderen, acceptatievermogen en omgaan met teleurstellingen is mijns inziens een wezenlijk onderdeel daarvan.

Veiligheid is niet het synoniem voor gelijk krijgen. Veiligheid is een omgeving creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze aanleren dat samenwerken een noodzakelijke eigenschap is om doelen te bereiken en dus gelukkig te (kunnen) worden. Zowel als voetballer/voetbalster als in het verdere leven.

Paul van der Zwaan
Hoofd Jeugd Opleiding H.V. & C.V. Quick (afdeling voetbal)

Nieuws Overzicht