Voetbalvisie

 Quick is een familie- en vriendenvereniging: voetbal verbindt spelers en hun families in vriendschap en sportiviteit.

Quick wil alle leden met plezier laten voetballen op ieders passendste amateurniveau. Quick biedt een goede sportopleiding in een goed nest waar Quickers kennis en vaardigheden doorgeven aan Quickers. Quick gelooft in het zelf opleiden van voetballers en trainers, zowel op als buiten het veld. Quick stimuleert, zowel in woord als gebaar dat (selectie)spelers zich ontwikkelen als trainer in de jeugdopleiding, als coach van een jeugdteam, als jeugdcommissielid, als scheidsrechter of als leider van het Quickkamp. Hiermee waarborgt Quick haar identiteit en de kwaliteit van de jeugdopleiding.

Met het visie document wil Quick voor haar leden en andere betrokkenen duidelijkheid verschaffen over het voetbalbeleid. Het dient als referentiekader voor beleidsmatige, strategische en operationele keuzes en een ankerpunt waaraan keuzes getoetst kunnen worden. Een beleid waar leden en ouders/verzorgers van leden zich mee kunnen identificeren.

 

Downloads: