Bridgen hervat per 13 september

Het bridgen op Quick ligt nu nog even stil, maar zal 13 september weer beginnen. In de week voor 13 september zullen alle details met de deelnemers worden doorgenomen en gekeken worden met welke (corona) maatregelen we weer willen/kunnen bridgen.