Bericht van het Hoofd Jeugdopleiding (voetbal)

Beste Quickers,

Als Hoofd Jeugdopleiding bij Quick lijkt het mij logisch en ook nuttig u geregeld op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen in onze opleiding. Soms zijn het concrete zaken en mededelingen, soms een hersenspinsel of iets dat in de pijpleiding zit. Het zijn dus geen beloften, maar een manier om alle Quickers betrokken te houden bij de toekomst van de club, de jeugd dus.

Het jeugdvoetbal is ook weer volop aan de gang. Voor hoelang is helaas niet te bepalen en zeker niet door ons. Maar zolang het nog kan moeten en zullen wij optimaal ons best doen om alles en iedereen van de kwaliteit te voorzien die u van Quick mag verwachten. Niet alles zal even vlekkeloos verlopen, maar u kunt van ons aannemen dat we ons uiterste best zullen (blijven) doen.

In het kader van de ondersteuning en ontwikkeling van onze enthousiaste jeugdtrainers hadden wij het plan om in de maand oktober twee bijeenkomsten te organiseren voor alle jeugdtrainers uit de midden- en bovenbouw. Het was de bedoeling om binnen deze bijeenkomsten zowel organisatorische als voetbaltechnische aspecten aan de orde te laten komen, maar ook de voetbaltechnische principes die voor de Quick-opleiding zijn opgesteld. De bedoeling is om dit soort bijeenkomsten regelmatig te laten plaatsvinden. Alle relevante onderwerpen kunnen en moeten dan aan bod komen. Gezien de recente corona-ontwikkelingen en het laatste besluit van het kabinet hebben wij besloten de bijeenkomsten op Quick niet door te laten gaan. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om deze sessie in een digitale omgeving te organiseren. Uitgangspunt hierbij is het leren van elkaar en het werken aan een echt 'trainersteam' dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de opleiding van de Quick-jeugd in al zijn facetten.

Er zal vanaf oktober ook gestart worden met een pilot met het systeem Sportbundels. In eerste instantie zullen alleen nog de selectieteams hiermee starten, maar het is de bedoeling dat uiteindelijk alle teams hiermee gaan werken. Sportbundels is een digitaal systeem waarin trainers/coaches zowel de trainingen als de wedstrijden kunnen registreren. Ook is er een spelersvolgsysteem in Sportbundels verwerkt waardoor we op den duur de ontwikkeling van iedere Quick-jeugdspeler kunnen volgen en eventueel bijsturen. Ook de video-analyse is in dit systeem verwerkt. Een prachtig tool om de jeugdopleiding nog verder te optimaliseren.

Een ander onderwerp dat onze attentie heeft, is het meer aandacht besteden aan het Athletic Skills Model (ASM) in het jeugdtrainingsprogramma. Dit model staat voor een bredere aanbieding van sport met als doel een bredere lichamelijke en sportieve ontwikkeling van onze jeugdvoetballers alsmede blessurepreventie. In dit kader zal er contact gezocht worden met Sportmindz. Dit is een partner van Quick, gevestigd op Nieuw Hanenburg, die de verbindende kracht van sport wil inzetten voor een betere samenleving. In samenwerking met Sportmindz zal er worden gekeken of bijvoorbeeld een sport als judo van toegevoegde waarde kan zijn aan onze voetbalopleiding. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het beter op de benen staan en flexibeler worden. Dit bevindt zich nog in een verkennende fase, maar heeft zeker onze aandacht.

Ik hoop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zal proberen zo af en toe op deze manier bij u terug te komen.

Paul van der Zwaan
Hoofd Jeugd Opleiding HV & CV Quick (afdeling voetbal)

Voetbal nieuws Overzicht