Update 125-jarig jubileum

In 2021 bestaat Quick 125 jaar. Dat willen we natuurlijk groot gaan vieren! De jubileumcommissie (Caspar van der Geest, Marc de Ruiter, Roel Buikema en Thijs Companjen) is dan ook druk bezig met maken van allerlei mooie plannen. Het algemene verbod op meld- en vergunningsplichtige evenementen wordt weliswaar opgeheven per 1 juli 2020, maar het is op dit moment nog onduidelijk welke voorwaarden er allemaal zullen worden gesteld om meld- en vergunningsplichtige evenementen te organiseren.

Gelet op die onzekerheid heeft het bestuur, in samenspraak met de jubileumcommissie, vooralsnog besloten dat alle festiviteiten in het kader van het jubileum pas vanaf 1 juli 2021 zullen plaatsvinden. We blijven wel flexibel. Als de situatie het toelaat, dan zullen de festiviteiten mogelijk al vanaf 1 maart 2021, onze verjaardag, gestart worden. Andersom kan het ook zo zijn dat de festiviteiten in het kader van het jubileum pas op een later tijdstip dan 1 juli 2021 kunnen aanvangen. We blijven iedereen informeren over de ontwikkelingen. Nadere informatie over het programma volgt te zijner tijd.

Namens het bestuur en de jubileumcommissie

Nieuws Overzicht