Veiligheidsprotocol Quick

Een goede (sport)opleiding in een goed nest, in een veilige omgeving en in vriendschap en sportiviteit verbonden. Dat is waar Quick voor staat. Dit betekent dat alle leden en bezoekers van Quick met plezier, in volledige veiligheid en met respect naar elkaar toe kunnen sporten en samen kunnen zijn. Agressie en geweld horen daar niet bij. Respect en waardigheid naar iedereen en voor iedereen ongeacht afkomst, gender, religie, etc. is de norm op Quick. Helaas kan het toch voorkomen dat er incidenten van agressie en geweld voorkomen op Quick. Met dit protocol wil Quick handvatten bieden om dit soort gedrag te voorkomen, op te lossen en de juiste nazorg en terugkoppeling te geven. 

Downloads: