Q&A specifiek voor Quick (update 2 juli 2020)

Mochten er vragen over ons beleid zijn, of zoek je andere informatie, neem dan per mail contact op met bestuur@quick.nl. Het plan van aanpak over hoe wij de trainingen voor de jeugd en senioren weer hebben hervat, kunnen jullie hier lezen. We hebben inmiddels ook een aparte Corona-pagina op de website opgenomen. Hierop valt informatie te vinden over de specifieke aanpak van Quick, informatie van(uit) de gemeente Den Haag, informatie van de KNVB en KNCB en tot slot informatie van het NOC*NSF.

Nederland bevindt zich in een gezondheidscrisis en we weten niet hoe lang dit gaat duren. In al die onzekerheid zijn we als bestuur drukdoende de risico’s in kaart te brengen en daarop te anticiperen, de vereniging draaiende te houden door een nieuwe invulling te geven aan het verenigingsleven, te bedenken wat we voor kwetsbare leden kunnen betekenen en sinds kort ervoor te zorgen onze leden onder gestelde voorwaarden weer te kunnen laten voetballen en cricketen. 

Algemeen
Wat is het beleid van het bestuur?
Het bestuur volgt het beleid van het Nederlandse kabinet, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), het NOC*NSF en de sportbonden KNVB en KNCB. Het bestuur volgt daarom de ‘routekaart’ met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Al onze jeugdleden t/m 18 jaar zijn lekker aan het voetballen en cricketen op Quick. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand in acht te nemen bij het sporten. De senioren zullen voorlopig wel nog de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen.Vanaf 1 juli mogen ook de leden ouder dan 18 jaar weer sporten zonder de 1,5 meter afstand in aanmerking te moeten nemen. Het clubgebouw en terras mogen weer open per 1 juli 2020. Iedereen ouder dan 18 jaar zal (na het sporten) wel altijd de 1,5 meter afstand in aanmerking moeten nemen. In de bijlage treffen jullie de Quick corona-spelregels hoe we vanaf 1 juli 2020 weer gebruik kunnen maken van het clubgebouw en terras. Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend om alle maatregelen in acht te blijven nemen.

Gaat het goed met onze leden?
Vooralsnog weet het bestuur dat het Coronavirus Dolf Niezen en Jan Coenen fataal is geworden. Er wordt regelmatig contact opgenomen met de oudere leden om te horen of alles goed met ze gaat. Dit wordt gedaan door het bestuur, spelers van de Quick 1 voetbalselectie en de Quick 1 cricketselectie (zowel dames als heren).

Nieuw Hanenburg
Wanneer gaat het clubgebouw/terras dan ook weer open?
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 aangekondigd dat het clubgebouw en terras weer open mogen per 1 juli 2020. Hierbij dient het protocol van de Koninklijke Nederlandse (KHN) en de plaatselijke noodverordening (zie bijlage) gevolg te worden. Voor Quick houdt dit in dat zowel in het clubgebouw als op het terras zitplaatsen verplicht zijn. De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd kunnen worden tussen gasten tenzij ze uit een gezamenlijk huishouden of een groep onder de 18 jaar komen. In de bijlage treffen jullie de Quick corona-spelregels hoe we vanaf 1 juli 2020 weer gebruik kunnen maken van het clubgebouw en terras

Wanneer zijn ouders en bezoekers toegestaan op Nieuw Hanenburg?
Ouders en bezoekers zijn per 1 juli 2020 weer welkom op Quick als het clubgebouw en terras weer open mogen. In de bijlage treffen jullie de Quick corona-spelregels hoe we vanaf 1 juli 2020 weer gebruik kunnen maken van het clubgebouw en terras. Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend om alle maatregelen in acht te blijven nemen.

Wat betekent dit voor de huurders op Quick?
Quick blijft in contact met onze huurders. Deze bepalen zelf of en hoe hun activiteiten doorgang kunnen vinden. Ook zij nemen uiteraard de voorgeschreven richtlijnen in acht.

Hoe ziet de rest van de sportzomer er globaal uit?
De trainingen van het voetbalseizoen eindigen op 10 juli 2020. Vanaf 1 juli 2020 mogen er ook weer cricketwedstrijden worden gespeeld tegen andere verenigingen. De KNCB is - met behulp van alle clubs - nu invulling aan het geven hoe de cricketcompetities weer kunnen worden opgestart. Zodra we hier meer over weten, zullen we dit direct communiceren.

De vereniging en het lidmaatschap
Communicatie in crisistijd
Het bestuur houdt de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Zodra vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die de vereniging, het voetbal en/of het cricket raken, dan handelen we daarnaar en laten wij dat zo spoedig mogelijk weten via de website en onze sociale media. We proberen ook alle leden bij het verenigingsleven te blijven betrekken. We blijven regelmatig berichten plaatsen over wat er zoal gebeurt binnen de vereniging, zo ook de verrichtingen van de jeugd en senioren op ons terrein de komende tijd. 

Wat zijn de financiële gevolgen van de crisis?
Als het clubgebouw en terras straks weer mogen worden geopend per 1 juli 2020, dan kan Quick weer buffetomzet genereren. Quick kan voorlopig voldoen aan alle financiële verplichtingen. De penningmeester houdt de financiële situatie en risico’s uiteraard nauwlettend in de gaten. Quick heeft in beperkte mate een beroep gedaan op de financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid aangeboden worden.

Wat zijn de gevolgen voor het personeel van Quick?
Alle medewerkers in loondienst worden gewoon doorbetaald. Alle vrijwilligersvergoedingen zullen volledig worden doorbetaald. Alle vrijwilligers die een vergoeding ontvangen is wel gevraagd om – nu het seizoen wat langer doorgaat – zij ook langer actief blijven voor Quick. Alle vrijwilligers die een vergoeding ontvangen hebben hieromtrent reeds een bericht ontvangen.

Heeft de huidige crisis invloed op de contributie? 
Het bestuur ziet geen redenen om een korting over het lopende seizoen te geven. Dit is in het belang van de vereniging. Uiteraard kan het bestuur hier op een later moment een andere/verdere invulling aan geven. Indien je vragen hebt over de contributie en de betaling ervan stuur dan een email naar bestuur@quick.nl.

Ik sta op de wachtlijst van Quick. Kan ik nu nog wel lid worden?
Er zijn inmiddels al kinderen van de wachtlijst aangeschreven om de opengevallen plekken in te vullen. Er is slechts nog een handvol plekken in te vullen, dus als je nog niet bent aangeschreven, dan is de kans klein dat we volgend seizoen plek voor je hebben. Op zaterdag 4 juli 2020 wordt er een speciale dag georganiseerd om de opgelopen achterstand, vanwege de coronacris, in te lopen. Eerst zullen er twee plenaire sessies plaatsvinden in groepen van 26 personen waarin algemene informatie wordt gegeven. Aansluitend zullen er dan individuele gesprekken worden gehouden.

Gaan het Quickkamp door?
De Quickkampleiding heeft het protocol voor zomerkampen bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat het Quickkamp (17-25 juli 2020) kan plaatsvinden. Uiteindelijk kunnen ook de jongens van de JO10 toch mee, omdat het maximum van 100 personen (inclusief leiding) is opgeheven. De leiding zal zowel onderling als ten opzichte van de deelnemers wel netjes de 1,5 meter afstand in acht nemen gedurende het Quickkamp. Uiteraard zullen alle regels uit het protocol in aanmerking worden genomen. Lees hier meer informatie. De Quickkampleiding heeft alle ouders reeds per mail geïnformeerd. 

Voetbal
Is het voetbalseizoen nu afgelopen?
De KNVB heeft op 31 maart 2020 besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dit geldt voor alle categorieën. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in de A-categorie in dezelfde klasse als bij de start van het huidige voetbalseizoen. Voor de B-categorie gaat dit net als voorgaande jaren op basis van inschrijving.

Geen enkele leeftijdscategorie hoeft vanaf 1 juli 2020 tijdens het voetballen nog de 1,5 meter afstand in aanmerking te nemen. De trainingen van het voetbalseizoen eindigen op 10 juli 2020. We laten zo snel mogelijk weten wanneer de trainingen weer zullen worden opgestart in augustus 2020.

Ik wil volgend jaar in een selectieteam van Quick komen spelen. Hoe kan ik nu laten zien dat ik in aanmerking kom voor een selectieteam?
Jaarlijks komen er erg veel aanmeldingen om bij Quick in een selectieteam te komen spelen. Er is echter maar zeer beperkt plaats en er zijn inmiddels enkele kinderen gericht uitgenodigd om mee te trainen in de jeugd. Als je nog niet bent uitgenodigd dan is er voor aankomend seizoen geen ruimte meer om mee te trainen met een selectieteam. 

Cricket
Hoe ziet de rest van het cricketseizoen eruit?
Vanaf 1 juli 2020 mogen er ook weer cricketwedstrijden worden gespeeld tegen andere verenigingen. De KNCB is - met behulp van alle clubs - nu invulling aan het geven hoe de cricketcompetities weer kunnen worden opgestart. Zodra we hier meer over weten, zullen we dit direct communiceren. Geen enkele leeftijdscategorie hoeft vanaf 1 juli 2020 tijdens het cricketen nog de 1,5 meter afstand in aanmerking te nemen. Na de wedstrijd - bijvoorbeeld op Quick of in de kleedkamers - dient wel de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen door eenieder ouder dan 18 jaar. Dat geldt uiteraard ook voor het aanwezige publiek.

Komen de cricketcoaches dit seizoen nog naar Quick?
Neen. We hadden een overeenkomst getekend met Zuid-Afrikaan Rachid Lewis als Hoofd Jeugdopleiding en daarnaast zouden twee jonge Zuid-Afrikaanse coaches voor de jeugd komen die ook in Quick 1 zouden gaan spelen. Dit volledig in lijn met onze nieuwe cricketstrategie Pushing Boundaries. Gelet op de onzekere situatie in Nederland tezamen met het gegeven dat er in Zuid-Afrika voorlopig nog sprake zal zijn van een in- en uitreisverbod en daarom voorlopig bijna niemand Zuid-Afrika mag verlaten, heeft de cricketcommissie helaas besloten om dit jaar helaas geen buitenlandse coaches aan te trekken. Nu deze coaches niet komen, zijn we heel blij met Ahmed Zulfiqar als hoofdcoach. Onder zijn begeleiding is de jeugd momenteel al volop aan het trainen en dat zal de jeugd ook gedurende de rest van de zomer blijven doen.

Wat gebeurt er met het jeugdseizoen?
Vanaf 1 juli 2020 mogen er ook weer cricketwedstrijden worden gespeeld tegen andere verenigingen. De KNCB is - met behulp van alle clubs - nu invulling aan het geven hoe de cricketcompetities weer kunnen worden opgestart. Zodra we hier meer over weten, zullen we dit direct communiceren.

Hoe zit het met de contributie?
Zie het antwoord onder de sectie ‘vereniging en lidmaatschap’.

Sponsors
Wanneer zal er weer een sponsorevent plaatsvinden?
De sponsorcommissie is momenteel aan het onderzoeken wanneer en op welke wijze er weer een sponsorevent kan worden georganiseerd.

Hoe helpt Quick hun sponsors deze moeilijke tijd door?
Het bestuur kan zich goed voorstellen dat de komende periode voor uw bedrijf mogelijk een economisch uitdagende tijd zal gaan worden. Wij willen onze sponsors in deze situatie helpen door binnen onze mogelijkheden een klein steentje bij te dragen. Dit kunnen we doen door acties/aanbiedingen/reclames – die door sponsors zelf zijn verzonnen – de komende periode ook via de diverse sociale media van Quick te verspreiden. Mocht u als sponsor hier hulp bij nodig hebben en/of andere vragen hebben, neem dan even contact op met Lex Peppelenbosch (06-52746439) of Sander Rooda (06-48610306).

Downloads: