Vragen en antwoorden Quick Rookvrij

Afgelopen donderdag was de interactie levendig tijdens de drukbezochte inloopavond over een rookvrij Quick per 1 januari 2019. Voor die paar mensen die verhinderd waren, staat hieronder een zogenaamde Q&A (kort voor Questions & Answers, vragen en antwoorden dus), gemaakt door Erica Prins -  Molenaar, waarvoor dank. Toch nog vragen? Of tips? Mail dan aan bestuur@quick.nl.  

1. Waarom wordt het Quick terrein rookvrij? 

Onze vereniging bestaat grotendeels uit jeugdleden en we willen onze kinderen een gezonde en veilige omgeving bieden om te sporten. Door niet te roken in de nabijheid van jeugdspelers maken we roken minder normaal en aantrekkelijk en voorkomen we het schadelijke meeroken. We geven onze jeugdspelers een goed en gezond voorbeeld en dragen hiermee bij aan het realiseren van een rookvrije generatie.

2. Wanneer wordt Quick rookvrij?

We starten direct in het nieuwe jaar 2019.

3. Waar en wanneer geldt rookvrij?

Nieuw Hanenburg is 7 dagen in de week rookvrij. Alleen op de aangewezen rookplek (het terras naast de ledenbar) kan gerookt worden.

4. Betekent rookvrij een rookverbod?

Nee, we spreken niet van een verbod, maar een rookvrij terrein voor de jeugd. Wij sluiten aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze beweging is er op gericht om kinderen rookvrij te laten opgroeien.

5. Geldt dit dus ook voor onze tribune?

Zeker, ook hier willen we niet dat kinderen rokers zien en bovendien is juist op de tribune meeroken moeilijk te voorkomen.

6. Als er jeugd komt kijken bij mijn wedstrijd heb ik daar toch niet om gevraagd. Mag ik dan toch niet roken?

Dat klopt. Jeugdspelers kijken vaak op tegen de senioren en ongevraagd kom je dan in de positie van rolmodel. Vergelijk het met door rood lopen waar kinderen voor het stoplicht staan te wachten. Hiermee geef je als volwassenen ook niet het goede voorbeeld. Kinderen leren van gedrag van anderen en doen het gedrag ook na. We willen op het sportterrein graag kinderen het goede voorbeeld geven.

7. Wie gaat dit handhaven?

We gaan niet handhaven. We gaan de mensen informeren en aanspreken. Dat zullen we doen met borden bij de toegang tot de velden en onze website. Ook de bezoekende clubs zullen we informeren. Van onze leden en ouders/verzorgers verwachten wij dat mensen, die zich niet aan houden aan ons rookbeleid, informerend en met respect aangesproken worden.

8. Waarom doen we niet een algemeen rookverbod?

Er zijn stemmen die daarvoor opgaan. Wij geloven niet dat de tijd daar rijp voor is. We sluiten ons aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze is er op gericht om kinderen de mogelijkheid te bieden rookvrij op te groeien.

9. Niet roken begint toch bij het gezin met de opvoeding?

Dat klopt. Echter, ook Quick speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugdleden. Rolmodellen zoals spelers van hoge elftallen, coaches en trainers hebben ook veel invloed op kinderen. Zien roken doet roken. Door onze sportvereniging rookvrij te maken willen we de ouders/verzorgers steunen als zij hun kinderen rookvrij willen laten opgroeien.

10. Als een opa bij zijn kleinkind komt kijken en een sigaartje opsteekt gaan we dan handhaven?

We gaan mensen informeren en aanspreken. Dit doen we met respect en met aandacht voor de specifieke situatie.

11. Als een ouder van de tegenstander het onzin vindt. Hoe gaan we daar dan mee om?

Als deze geïnformeerd is en negatief reageert, dan laten we het zo. Onze actie is positief bedoeld en we willen zeker niet dat er ruzie uit voortvloeit. Uiteraard zullen we dan nogmaals de bezoekende club informeren over ons rookbeleid.

12. Mag ik wel mijn e-sigaret aansteken langs de lijn?

Zien roken doet roken. Het maakt hierbij niet uit of het een ‘echte’  sigaret of een e-sigaret is. Daarom vragen we ook aan e-sigaret rokers om gebruik te maken van de aangewezen rookplek.

13. Is deze actie niet betuttelend?

Er zullen zeker mensen zijn die dat vinden. Er zullen ook mensen zijn die vinden dat we niet ver genoeg gaan. Wij denken de gulden middenweg te bewandelen en vinden het niet betuttelend om ons in te zetten voor de gezondheid en het recht van kinderen om rookvrij op te groeien.

Nieuws Overzicht