Willem van der Zwaard overleden

Vandaag ontving het bestuur het droevige bericht dat Willem van der Zwaard op 84-jarige leeftijd overleden is, in het bijzijn van zijn familie. Willem was in 1954 lid geworden en zodoende 70 jaar lid van Quick en heeft zijn lidmaatschap geenszins passief voorbij laten gaan. Naast zijn activiteiten voor de club, was hij ook de meest trouwe supporter voor zijn kinderen en later ook kleinkinderen.

Willem vond zichzelf al snel met vrienden omringd en vond zijn voetbalplezier in de lagere elftallen en zelfs ook nog in de zaal. Hier ontstond ook de kiem voor zijn latere activiteiten voor de club, want juist de lagere teams werden nog wel eens over het hoofd gezien. Willem werd een van de dragende krachten van de HVB commissie en zorgde dat de senioren niets tekort kwamen. Hiernaast ontpopte Willem zich ook als een begenadigd scheidsrechter, die altijd alles onder controle wist te houden. Zeker op de Haantjestoernooien, waar het er altijd stevig aan toeging.

Na zijn actieve periode als speler heeft Willem vele zondagochtenden achter de bar gestaan en maakte hij jarenlang deel uit van de kascommissie. Tot niet al te lang geleden is hij ook nog een fervent toeschouwer geweest van zijn (klein)kinderen. En tot zijn vreugde kon hij ook bij kleindochter Dijn op Quick wedstrijden kijken, nadat het meisjesvoetbal op Quick was ingevoerd. Maar ook zijn kleinzonen hebben altijd naar het bankje kunnen kijken langs het veld, wetend dat opa daar zat te kijken.

Quick verliest in Willem een trouwe en loyale Quicker, die naast zijn actieve periode een voorbeeld voor velen is geweest langs de lijn. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen dan ook veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

Nieuws Overzicht