Teamindelingen seizoen 2024-2025

Tijdens de maandelijkse vergadering van de Jeugd Voetbalorganisatie (JVO) kwam naar voren dat er nog altijd onduidelijkheid ontstaat rondom de teamindelingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Om deze onduidelijkheid voor te zijn, heeft de JVO in samenwerking met de Technische Commissie (TC) en Voetbal Commissie (VC) en het Bestuur in 2022 nauw samengewerkt.

De uitkomst van deze samenwerking zijn drie beleidsdocumenten die de processen omtrent de teamindelingen, de interne scouting en de zij-instroom beschrijven. U vindt deze documenten op de site.

Wanneer u zich op de homepagina bevindt, gaat u op de informatiebalk naar ‘Voetbal’. Wanneer u de muis op dit balkje houdt, ontvouwt zich een optiemenu. Houdt uw muis nu op het kopje ‘Beleid’. Wederom ontvouwt zich een optiemenu, houdt uw muis op de kop ‘Jeugd’. Nu ontvouwen onder andere de koppen ‘Teamindeling/selectie’, ‘Interne scouting’, ‘Zij-instroom’. Hier vindt u de desbetreffende beleidsdocumenten (of klik op de linkjes in deze tekst).

De JVO streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij eerder genoemde partijen betrokken zijn, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In de beleidsdocumenten op de site wordt nader toegelicht hoe het proces van de teamindelingen, interne scouting en de zij-instroom is ingericht.

We hopen onze leden met de documenten meer duidelijkheid te geven in het gehele proces rondom de jaarlijkse teamindelingen. Mochten er zaken nog onduidelijk zijn,kunt u altijd terecht bij de desbetreffende lijncoördinatoren of de JVO (via jeugdvoetbal@quick.nl)

Voetbal nieuws Overzicht