Herijking sportbeleid Quick

Tijdens de algemene vergadering van 31 oktober vorig jaar hebben we een oproep gedaan voor hulp bij de herijking van het sportbeleid. We zijn verheugd dat een aantal leden is opgestaan om de herijking van dit beleid met ons uit te werken.

Kernwaarden en uitdagingen
We geloven nog steeds in ons motto van een goede (sport)opleiding in een goed/sportief nest met als belangrijkste uitgangspunt het zelf opleiden van spelers, trainers en eigen kader. Daarbinnen staan we wel voor een aantal uitdagingen omdat we beperkt worden door de het terrein, de omvang van de begroting, externe factoren (zoals de speelkalender van de KNVB en KNCB) en het samenbrengen van de  uiteenlopende ambities die zich soms op gespannen voet tot elkaar verhouden.

Sportieve ambities en financiële overwegingenTegen welke prijs willen we Quick 1 blijven faciliteren om op (derde) divisie niveau te blijven acteren of Quick I te laten terugkeren in de topklasse cricket? Moet de top tien van Nederland een leuke toevalligheid of een ambitie zijn? Hoe verhoudt zich dat tot de randvoorwaarden voor de recreanten? De kosten om aan de randvoorwaarden voor senioren, jeugd, selectie en breedte te kunnen blijven voldoen stijgen jaarlijks. Het aantal velden op Nieuw Hanenburg lijkt een gegeven, al kunnen we misschien wel slimmer omgaan met de bezetting ervan doordeweeks en in het weekend.

Breed sportaanbod en keuzes makenDe gewenste overdekte crickethal kan deels uitkomst bieden. Hoe gaan we om met de groei van het meidenvoetbal, de transitie naar het weekendvoetbal, welk product - voetbal en cricket - willen we in de breedte blijven aanbieden. Ook daar hangt een prijskaartje aan. Het zijn van een vrienden-en familievereniging met een buurtfunctie leeft soms op gespannen voet met de ambities op het sportieve vlak. Het zijn allemaal uitdagingen waar we als vereniging keuzes in moeten maken. Dat zal vaak een bevestiging of kleine koerswijziging van bestaand beleid inhouden, maar mogelijk zal het ook om fundamentelere keuzes gaan.

Werkgroep en ledenparticipatieDie keuzes willen we als bestuur niet alleen doen. Daarover willen we graag in gesprek met de leden. Dus zou je dingen anders willen zien of juist willen bepleiten wat er juist heel goed op Quick gaat, schroom dan niet de leden van de werkgroep aan te spreken.

Er is inmiddels een werkgroep gevormd die bestaat uit de volgende leden:
- Frank Wiegerink
- Erik de Jonge
- Dick Vierling
- Tobias van Emst
- Philip Kouwenhoven
- Olga van der Horst
- Juup Willemse, voorzitter

Ophalen van informatieDe herijkingswerkgroep zal beginnen met het ophalen van informatie, meningen en ideeën. Dit wil zij allereerst doen door het afnemen van interviews, om te bepalen welke zinvolle vragen er gesteld kunnen worden, in een leden-consultatie/enquête die dit voorjaar plaats zal vinden.

Schroom niet om aan een van genoemde leden of het bestuur input te geven in deze herijking, zodat Quick in de toekomst de club blijft waar we trots op kunnen zijn.

Hup Quick!
Willem van Nieuwkerk,
Voorzitter

Nieuws Overzicht