Paul van der Zwaan: 'Een goede opleiding in een goed nest'

Paul van der Zwaan, Hoofd Jeugdopleiding (HJO), deelt zijn visie deelt over het belang van een solide opleiding binnen onze club. Quick is meer dan zomaar een vereniging; het is een club met een heldere visie en een beleid dat deze visie kracht bijzet.

Een sterke eigen visie
We zijn allemaal lid van Quick en daar zijn we allemaal heel trots op. Dat is ook terecht want Quick is niet zomaar een doorsnee vereniging. Quick is een club met een sterke eigen visie en daarbij behorend beleid. Niets vreemd aan op het eerste gezicht zou je zeggen maar ik kan u uit ervaring vertellen dat bij menig vereniging de verkondigde visie niet altijd synchroon loopt met het uitgevoerde beleid. Bij Quick is dat wel het geval. Gevolg hiervan is niet alleen transparantie en continuïteit waardoor iedereen zich thuis voelt maar ook duidelijkheid.  

Quick is vanuit haar visie een club die op sportief vlak zoveel mogelijk selfsupporting wil en moet zijn. Het eerste team speelt op landelijk topniveau haar wedstrijden in de derde Divisie. Vanuit de filosofie en het daarbij gehanteerde principe dat er niet betaald wordt aan spelers is dat sowieso al een wereldprestatie. Dit, zoals nu gaande is, op een langer termijn vol houden, vereist consistentie in de beleidsvoering en rotsvast principieel uitvoeren daarvan. 

Jeugdopleiding
Om dit te kunnen realiseren is de jeugdopleiding de aorta in het beleid geworden. Zonder een goede kwalitatieve, op de Quick visie gestoelde jeugdopleiding, is het selfsupportingsprincipe niet te realiseren. Deze jeugdopleiding is dan ook gericht op het opleiden van spelers voor het eerste elftal van Quick. Dat doen we zo goed dat, ondanks het regelmatig doorstromen van talenten naar het betaalde voetbal, we nog steeds op zo’n hoog niveau kunnen spelen.  Al jaren staan we, landelijk, bij de 4 beste jeugdopleidingen uit het amateurvoetbal. Dat is best wel heel goed zou ik zeggen.

Opleiden van spelers en trainers
De visie van opleiden van Quick bestaat uit eigenlijk uit twee pijlers; het eerste, het zelf opleiden van spelers voor het eerste team, is hierboven beschreven.  De tweede pijler is het zoveel mogelijk zelf opleiden van onze eigen trainers en kader. Dit aspect is zeer belangrijk om de identiteit en betrokkenheid te waarborgen. Die identiteit, het 'wij-gevoel' of eigenlijk 'Quick-gevoel', is essentieel voor het behalen van de visie en doelstellingen op de lange termijn. Wij zijn dan ook gelukkig met de continuïteit binnen ons trainerskorps.  Een trainerskorps dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende kwaliteiten en verschillende eigenschappen die ook, binnen de vastgelegde voetbalprincipes, verschillende oplossingen mogen zoeken voor een voetbalprobleem. Kortom trainers die zich mogen en moeten blijven ontwikkelen. Dat is ook één van de redenen dat we het liefst trainers niet te lang op dezelfde groep willen houden, maar kennis willen laten maken met verschillende groepen met verschillende eigenschappen en problemen. Ze zullen daarbij ontegenzeggelijk ook op problemen stuiten en hier mee moeten handelen. Iedere groep en iedere speler vereist weer een nieuwe aanpak en soms een andere benadering. Dit is ook een leerproces voor trainers en uiteindelijk goed voor hun ontwikkeling.  

Uit comfortzone
Hetzelfde geldt ook voor teams en spelersgroepen. In onze visie is het voor de ontwikkeling van een speler beter als hij te maken krijgt met verschillende soorten trainers, in verschillende leeromgevingen komt. Dat een speler soms uit zijn comfortzone wordt gehaald en wellicht andere talenten moet aanspreken om optimaal te kunnen functioneren en leert zijn weg te vinden in situaties die niet altijd comfortabel zijn.  Met als doel uiteindelijk completer en dus beter te worden.  

Beïnvloeding van buitenaf 
Beïnvloeding van buitenaf kan daarbij vaak een zeer lastige hindernis zijn. Kinderen zullen uiteindelijk meer last dan lust ondervinden van van buitenaf opgelegde druk en/of meningen. Wij vragen dan ook ouders en anders betrokkenen geen invloed uit te oefenen op spelers met betrekking tot de door Quick uitgevoerde beleid over de aanstelling van trainer/coaches. De opleiding op voetbalgebied wordt gegeven door zeer enthousiaste en kundige groep trainers zowel op selectieniveau als op basisniveau. Geen éénheidsworsten maar zelfstandig en creatief denkende trainers met een eigen persoonlijkheid. De Technische Commissie is daarbij verantwoordelijk voor de sturing en kwaliteitsbewaking.  Gezien de resultaten en de plaats op de KNVB ranglijst jeugdopleidingen, doen we het niet zo heel slecht. Heb vertrouwen in Quick. We doen niet alles perfect, maar wel met de juiste intentie. We houden ons vast het aan de succesvolle visie van de club die ons tot nu toe geen windeieren heeft gelegd. 

Paul van der Zwaan
Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 

Voetbal nieuws Overzicht