Je bent een Quicker op én naast het veld!

Op Quick spelen we gezamenlijk ons mooie spelletje, ons geliefde spel. Met elkaar delen we dezelfde passie. Jongen, meisje, jong en oud. Voetbal is een spel van fanatisme, emotie en zeker ook van normen en waarden. Tot onze grote spijt hebben recentelijk ongewenste incidenten plaatsgevonden, zowel op als naast het veld. In dit algemene bericht met betrekking op ieder Quick-lid wil het bestuur benadrukken waar Quick voor staat en welke visie wij hebben om een sportieve en veilige sportomgeving te waarborgen voor spelers, trainers, begeleiders en toeschouwers.

Quicker zijn betekent iets en Quick zijn we samen. Plezier en sportiviteit staan bij ons voorop. Binnen onze vereniging gaan we respectvol met elkaar om en vandaar dat er geen ruimte is voor onwenselijk gedrag, zoals intimideren, discrimineren, schelden, fysiek- en verbaal geweld naar tegenstanders, medespelers, begeleiders en toeschouwers op en rondom het veld. 

Recentelijk heeft een aantal vervelende incidenten plaatsgevonden die wij Quick onwaardig vinden. Daar zijn we als bestuur niet blij mee, noch trots op. Vandaar dat het bestuur zich genoodzaakt voelt nogmaals te benadrukken dat wij te allen tijde zullen optreden door dergelijk gedrag direct te bestraffen. We willen er alles aan doen om dergelijk gedrag op Quick of door Quickers op andere velden te voorkomen.

Quick zijn we samen, spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Vandaar een oproep aan eenieder om bij incidenten contact op te nemen met de betreffende lijncoördinator en/of onze vertrouwenscontactpersonen. Daaropvolgend zal het (jeugd)bestuur een gesprek met de betreffende speler, trainer, begeleider of ouder aangaan en als er werkelijk van onwenselijk gedrag sprake is, zal meteen een schorsing van minimaal twee competitiewedstrijden volgen. Onwenselijk gedrag vinden wij onacceptabel en niet passen bij de normen en waarden van Quick. Bij herhaald gedrag zullen zwaardere maatregelen volgen.

We proberen problemen met elkaar op te lossen, maar voelen ons helaas genoodzaakt een dergelijk strikt beleid in te voeren om een blijkbaar diepgeworteld probleem te verhelpen. Dit moeten we samendoen. Heb respect, plezier en passie voor het spel en voor elkaar. Zo blijft dit voor iedereen de mooiste sport die er bestaat.

Hup Quick!

Nieuws Overzicht