Bericht van de voorzitter

Beste Quickers,

In maart barst Nieuw Hanenburg normaal gesproken uit haar voegen. De velden stampvol met voetballers en trainers, cricketers die de cricketkooien weer opbouwen, jeu de boules in het lentezonnetje, terrassen vol en dus dringen langs de lijn. Wat een contrast met het beeld van nu: Quick is dicht, de velden leeg. Deze brief is bedoeld om hulp te bieden aan leden die het in deze tijd moeilijk hebben en alle Quickers te informeren.

Laat ik met het belangrijkste beginnen. Het bestuur leeft zeer mee met mensen die getroffen zijn door het coronavirus of door de fysieke isolatie als gevolg van de genomen maatregelen. Iedereen worstelt ermee, maar voor sommigen, waaronder ouderen, is het zwaarder of meer bedreigend. Quick wil er ook nu voor deze groep mensen zijn. Quick is behalve een sportvereniging ook een sociaal verband. De kracht daarvan bewijst zich in moeilijke tijden. Paul van der Zwaan heeft het plan gevat om de voetbal- en cricketselecties hier iets in te laten betekenen. Dat zullen de oudere leden vanzelf wel merken.

Ook voor de jeugdleden en hun ouders is het wennen zonder voetbal op Quick. De jeugd houden we in beweging met de dagelijkse challenge op Instagram en we zijn bezig met andere activiteiten op afstand. Familie, buren en vrienden helpen elkaar nu, maar mochten leden door omstandigheden toch hulp nodig hebben, schroom dan niet ons dat te laten weten (bestuur@quick.nl). Sociaal of praktisch, Quick is er ook nu voor alle leden.

Ver vooruitkijken is op dit moment moeilijk en de omstandigheden veranderen snel. Op 6 maart vierden we nog met 120 leden onze 124e verjaardag tijdens het Herendiner, terwijl nu een bridgetafel al te veel is. Het bestuur volgt de ontwikkelingen dagelijks op de voet en onderhoudt nauw contact met de KNVB en KNCB over de te nemen maatregelen. Op dit moment is het onduidelijk of er dit seizoen nog gevoetbald wordt en of er gecricket zal worden. De gezondheid van iedereen is uiteraard onze prioriteit. Absoluut leidend. Maar als het verantwoord is, willen we ook graag weer de velden op. De commissies zijn drukdoende al vooruitlopend op een heropening van onze velden. Daar zullen we via de website en onze sociale media over blijven communiceren.

Quick is een gezonde, sterke vereniging en kan wel een stootje hebben. Natuurlijk houden we als bestuur mogelijke kwetsbaarheden nauwlettend in de gaten. En daarbij hebben we ook oog voor de andere gebruikers van ons terrein en de sponsors. Quick wil onze sponsors in deze situatie helpen door binnen onze mogelijkheden een klein steentje bij te dragen.

Maar in deze fase is het vooral belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Kijk naar elkaar om, bel elkaar op en hou je aan de afgekondigde maatregelen. Hoe beter we ons daaraan houden, des te sneller kan Nieuw Hanenburg weer volstromen.

Dit weekend gaan we terug in de tijd door een bijzondere gebeurtenis uit het recente verleden te herbeleven. Zo willen we jullie in deze periode zo nu en dan verrassen met iets positiefs. Blijf ons volgen via de website en sociale media.

Hup Quick!

Namens het bestuur, 

Willem van Nieuwkerk (voorzitter)

Nieuws overzicht