Beleidsdocument Teamindeling & Selecteren Jeugdvoetbal

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van de teamindeling is ingericht. Via onderstaande link vindt u een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de teamindeling/selectie zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie (VC) en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.

Lees meer

Beleidsdocument Zij-instroom Jeugdvoetbal

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van zij-instroom is ingericht. Via onderstaande link vindt u een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de zij-instroom zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie (VC) en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.

Lees meer

Beleidsdocument Interne Scouting Jeugdvoetbal

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van interne scouting is ingericht. Via onderstaande link vindt u een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de interne scouting zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie (VC) en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.

Lees meer
Logo Quick

Voetbalvisie

 Quick is een familie- en vriendenvereniging: voetbal verbindt spelers en hun families in vriendschap en sportiviteit.

Quick wil alle leden met plezier laten voetballen op ieders passendste amateurniveau. Quick biedt een goede sportopleiding in een goed nest waar Quickers kennis en vaardigheden doorgeven aan Quickers. Quick gelooft in het zelf opleiden van voetballers en trainers, zowel op als buiten het veld. Quick stimuleert, zowel in woord als gebaar dat (selectie)spelers zich ontwikkelen als trainer in de jeugdopleiding, als coach van een jeugdteam, als jeugdcommissielid, als scheidsrechter of als leider van het Quickkamp. Hiermee waarborgt Quick haar identiteit en de kwaliteit van de jeugdopleiding.

Met het visie document wil Quick voor haar leden en andere betrokkenen duidelijkheid verschaffen over het voetbalbeleid. Het dient als referentiekader voor beleidsmatige, strategische en operationele keuzes en een ankerpunt waaraan keuzes getoetst kunnen worden. Een beleid waar leden en ouders/verzorgers van leden zich mee kunnen identificeren.

 

Lees meer