Scoutingsbeleid BVO

Quickers krijgen regelmatig uitnodigingen van Betaalde Voetbalorganisaties (BVO's) voor een stage. Een bijzonder compliment en bovendien een mooie uitdaging voor onze talentvolle spelers en speelsters. De laatste jaren zien we de uitnodigingen steeds vroeger in het seizoen komen en dat is in strijd met de wensen en visie van Quick. In dit bericht wordt kort uitgelegd welk beleid Quick hierin hanteert.

Quick is van mening dat het niet in het belang van de jeugdspeler(ster) is om in een vroeg stadium van het seizoen gevraagd te worden om deel te nemen aan activiteiten aan een BVO gerelateerde voetbalschool. Quick vindt het belangrijker dat de jeugdspeler(ster) zich in het begin kan focussen op de indrukken van een nieuw team. Belangstelling van een BVO is, in deze fase, in dat proces niet alleen hinderlijk maar in onze ogen ook schadelijk voor de (voetbal)ontwikkeling van het individu én het team.  Het gaat in de regel gepaard met bewuste dan wel onbewuste gedragsveranderingen die ook invloed kunnen hebben op de rest van een team. Vandaar dat Quick in de tweede seizoenshelft, vanaf januari in het nieuwe jaar, weer openstaat voor een samenwerking met betrekking tot een gescoute Quick-speler/speelster. 

Bij vragen over het beleid kunt u terecht bij onze Hoofd Jeugdopleiding Paul van der Zwaan (jeugdvoetbal@quick.nl)

 

Voetbal nieuws Overzicht