Quick start met standaard team in zaterdagcompetitie vanaf seizoen 2022/23

Het Quick-bestuur heeft besloten om voor volgend seizoen een nieuw standaardelftal voor de zaterdag in te schrijven, ofwel Quick 1 Zaterdag. Het nieuwe team zal met het huidige Quick 2 worden geformeerd. Dit betekent voor de senioren dat de elftallen boven Quick 2 (voor een deel) zullen doorschuiven.

Het bestuur acht het wenselijk om te innoveren en mee te gaan in de brede ontwikkelingen in het amateurvoetbal. Belangrijk element hierin is dat er een verschuiving aan het ontstaan is van seniorenvoetbal op de zondag naar de zaterdag (in KNVB jargon: de nieuwe Piramide). De start met Quick 1 zaterdag past in deze visie. Het bestuur blijft de komende periode doorgaan met het uitwerken van deze visie, o.a. via het onderzoeken van nieuwe vormen die de aantrekkingskracht van het spelen bij Quick nog verder gaan vergroten, op selectieniveau en in vriendenverband. Daarom is dit bericht ook bedoeld om de betrokkenheid van de leden te vergroten en doet het bestuur een concrete oproep om met ons mee te blijven denken en ideeën aan te dragen. 

Vanuit voetbaltechnisch oogpunt biedt deze stap een extra mogelijkheid voor spelers om op hoog niveau en onder weerstand te spelen. Dit geldt voor de volgende doelgroepen: spelers die ouder dan 23 jaar zijn en niet in aanmerking komen voor Quick 1 zondag en spelers die overkomen uit de jeugd en (nog) niet goed genoeg zijn voor O23 of Quick 1 zondag. De verwachting is dat hiermee de overgang van jeugd naar senioren aantrekkelijker wordt en zodoende leden voor de club behouden blijven. 

Andere ontwikkeling is dat het huidige niveau van de reserve hoofdklasse waar Quick 2 momenteel speelt en kampioen is geworden (gefeliciteerd!) verder zal afnemen, omdat meerdere clubs hun tweede elftal gaan terugtrekken. Deze tendens was al enkele jaren geleden ingezet door andere clubs. Dit betekent dat de reserve hoofdklasse niet meer het platform is wat Quick voor ogen heeft voor de voornoemde doelgroepen. Bijkomend voordeel is dat Quick 3 de plek van Quick 2 in de reserve hoofdklasse kan innemen en hiermee het kampioenschap in de 1e klasse kan verzilveren (ook gefeliciteerd!). Dit biedt vervolgens de mogelijkheid voor de teams daaronder om naar een hogere klasse door te schuiven.

Het bestuur is zich terdege bewust van de gevolgen die dit besluit heeft op de bezetting van de velden. Daarom is besloten dat het elftal zijn thuiswedstrijden om 18.00 speelt, na de jeugdwedstrijden. Gevolg hiervan is ook dat er op de zaterdag langer buffetdienst zal moeten worden gedraaid. Hiervoor zal ook een passende oplossing worden gezocht Wij spreken de hoop hierbij uit dat ook vanuit de vereniging inzet zal worden verleend via bijv. een extra bardienst. Tevens zal in het voorjaar 2023 een grondige evaluatie van deze stap plaatsvinden, inclusief een ledenenquête om zodoende de vereniging verder te betrekken in deze ontwikkeling. 

 

Nieuws Overzicht