Privacybeleid Quick

Met de verscherping van de privacy-wetgeving in de AVG, heeft het bestuur van Quick een privacybeleid geformuleerd.

PRIVACYBELEID VAN H.V. & C.V. Quick
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die H.V.& C.V. Quick (hierna: “Quick” ) verwerkt van haar leden, donateurs, of vrijwilligers. Indien je lid, donateur of vrijwilliger wordt van Quick, of om een andere reden persoonsgegevens aan Quick verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van Quick; Marcel de Kler, bereikbaar per mail via bestuur@quick.nl

2. Welke gegevens verwerkt Quick en voor welk doel
2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b. adresgegevens; eventueel postadres; en
c. telefoonnummer, e-mailadres(sen) en eventueel bankrekeningnummer.

2.2. Quick verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
- je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden bij derde partijen, zoals: de KNVB en KNCB, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
- je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Quick;
- je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, evenementen, of overige afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3. Je gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de lidmaatschap overeenkomst gebruikt om alle lopende zaken af te handelen. 

2.4. E-mail berichtgeving (opt-out)
Quick gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, evenementen en andere interessante informatie over Quick  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

2.5. Digitale marketing (opt-out)
Quick gebruikt je naam en e-mailadres om je in contact te brengen met haar sponsoren middels een commerciële nieuwsbrief. Hierin kunnen sponsoren je bepaalde aanbiedingen doen. Afmelding voor deze commerciële mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing, of na inloggen op de website. Daar kan bij de privacy instellingen worden aangegeven dat je geen commerciële berichten wilt ontvangen. 

2.6. Website
De website van Quick maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser

3. Bewaartermijnen
Quick verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij je aangeeft dat Quick je gegevens langer mag bewaren. 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Quick passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Quick gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
5.1. Via de ledenadministratie van Quick kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Quick zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Quick je persoonsgegevens verwerkt, of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (administratie@quick.nl)

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Versie 2.0; laatste aanpassing op 17 juli 2020