Tijdslijn en procedures interne scouting, zij-instroom en teamindeling

Met het toetje van de Regiocup is het einde van het voetbalseizoen iets opgerekt, maar we kijken ook alweer verder vooruit naar de start van het nieuwe seizoen. Zoals het zich nu laat aanzien, kunnen we hopelijk na de zomer weer als vanouds sporten.

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van interne scouting, zij-instroom en teamindeling is ingericht. Via onderstaande links vindt u een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de interne scouting, zij-instroom en teamindeling/selectie zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie (VC) en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.

Downloads:

Voetbal nieuws Overzicht