Pieter Wijnstra benoemd tot Lid van Verdienste

Pieter Wijnstra werd tijdens de Algemene Vergadering op donderdag 29 oktober 2020 benoemd tot Lid van Verdienste. Voor deze onderscheiding moet je vele jaren vrijwilligerswerk hebben gedaan voor Quick, dragende rollen binnen de vereniging hebben vervuld, daarin ook nog eens onderscheidend zijn geweest en een grote impact hebben op de club als geheel.

Pieter werd in 1981 lid van Quick. Vanaf het begin was hij actief als voetballer en cricketer. Hij doorliep vanaf de C1 alle selectie-elftallen, maar moest in de senioren helaas stoppen vanwege een blessure. Pieter bleef wel cricketen en speelde uiteindelijk ongeveer zo'n 50 wedstrijden in Quick 1 (cricket). Momenteel cricket hij nog steeds in zijn geliefde Zami I. Hij begon, zoals het een echte Quicker betaamt, op jonge leeftijd als jeugdtrainer. Hij was achtereenvolgens trainer van E en D-elftallen, leider van de B1 samen met Jeroen van den Akker onder trainer Boudewijn de Geer en trainer, wederom samen met zijn maatje Jeroen van den Akker, van de niet selectie-elftallen in de A-jeugd.

Pieter was eind jaren 90 een aantal jaar hoofdredacteur van de Chantecler. In 2006 trad Pieter, toen nog onder het voorzitterschap van Kees Ekelmans, toe tot het bestuur als secretaris communicatie. Hij vervulde deze rol tot en met 2011. Hij was verantwoordelijk voor nieuwe communicatievormen, zoals de nieuwsbrief, en leverde ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de website. In 2007 droeg Pieter de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van Nelson on the Board (het feest ter ere van het 111-jarige jubileum). Pieter zorgde, samen met Hanco van den Berg en Micha Hasveld, voor een memorabel feest. Pieter zijn organisatietalent voor grote evenementen bleef (uiteraard) niet onopgemerkt binnen de vereniging. Zo organiseert hij sinds 2002 de befaamde ZAMIX-toernooien op Quick en sinds 2008, natuurlijk weer samen met Jeroen van den Akker, het Herendiner. Hij was jarenlang een kernlid van de evenementencommissie en leverde zo een belangrijke organisatorische bijdrage aan onder andere de Glitterfeesten, het feest rondom de promotie van Quick 1 (voetbal) in het seizoen 2008/2009, het foodtruck festival in het kader van het 120-jarige jubileum en dé Haegsche Derby's (10 maart 2018 en 24 oktober 2018). We mogen ons als vereniging zeer gelukkig prijzen met zijn organisatietalent (voor grote evenementen). Pieter stopt weliswaar als vicevoorzitter, maar zal wel betrokken blijven bij de organisatie van de festiviteiten in het kader van het 125-jarige jubileum. Dat is een fijn vooruitzicht!

In 2013 was Pieter de oprichter van de commissie voor topcricket (12th man). Deze commissie genereert extra inkomsten die geheel ten goede komen aan Quick 1 (cricket) en Quick 2 (cricket). Hierbij gaat het om zaken als het beter faciliteren van de voorbereiding op het seizoen, aankleding van de teams tijdens de warming-up, voor, tijdens en na de wedstrijd, teambuildingsactiviteiten en het verder professionaliseren van de selectie waar mogelijk. Dit blijft hij de komende periode gewoon doen. In 2015 trad Pieter weer, dit keer onder het voorzitterschap van Dick Vierling, toe tot het bestuur, maar ditmaal als commissaris sponsoring. In die hoedanigheid was hij van 2014 tot begin 2020 voorzitter van de sponsorcommissie. Hij zorgde voor een verdere professionalisering van de sponsoring op Quick en bewerkstelligde een flinke toename van de sponsorinkomsten. Hij bleef in die periode ook onderdeel van de 12th man en werkte nauw samen met de commissie topvoetbal. Pieter heeft ook een grote rol gespeeld bij de samenwerking met Softs en bij de totstandkoming van het contract met de Rabobank. In 2016 werd Pieter vicevoorzitter. Deze rol combineerde hij samen met zijn rol als commissaris sponsoring. Als vicevoorzitter was hij onder meer verantwoordelijk voor het buffet en het verenigingsleven. Hij voelt feilloos aan wat er speelt binnen de vereniging.

We zijn Pieter ontzettend dankbaar voor zijn nimmer aflatende inzet voor ons prachtige cluppie en zijn al helemaal blij dat hij actief zal blijven voor onze vereniging. We zullen hem gelukkig ook nog vaak op Quick zien, want zonen Noud en Giel sporten op Quick. Ook zijn vrouw Judith zet zich in door bijvoorbeeld de organisatie van de evenementen van Qwiek Leven!.

Pieter van harte gefeliciteerd met jouw benoeming tot Lid van Verdienste!

Het bestuur

Nieuws Overzicht