Qwiek Leven!

Quick is in de wijk als voetbal- en cricketvereniging al bijna 125 jaar actief. Hier zijn wij als vereniging, met elk jaar weer een nieuwe aanwas leden, enorm trots op.

Waar op menig sportvereniging de aandacht vooral uitgaat naar jeugd, wil Quick een maatschappelijk beleid voeren waarbinnen ouderen minimaal net zo belangrijk zijn. Quick is sinds de nieuwbouw een buurthuis van de toekomst: een ontmoetingsplek voor leden en niet-leden, voor jong en oud en biedt tevens ruimte voor organisaties en bedrijven. Het clubgebouw wordt gedeeld en is een plek waar mensen samenkomen. 

Het doel van de Qwiek Leven! bijeenkomsten is het opbouwen van een sociaal netwerk waarbinnen ouderen uit de buurt en diverse zorgaanbieders die voor ouderen iets kunnen betekenen elkaar vinden. In 2016 is hiermee dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag gestart.

Iedereen is welkom!
Jaarlijks organiseert Qwiek Leven! zo’n 5 informatiebijeenkomsten. Een gastspreker geeft invulling aan thema’s, zoals het levenstestament en regie over het eigen leven, voeding of er wordt een bekende Nederlander uitgenodigd. Uiteraard sluiten we alle bijeenkomsten gezellig af met een borrel en is er gelegenheid om samen te eten op Quick.  

Vrijwilligers
Het Qwiek Leven! vrijwilligersteam bestaat inmiddels uit 10 enthousiaste krachten, een mix van denkers en vooral doeners die elkaar goed aanvullen, actief in de ouderenzorg, communicatie, projectleiding en audiovisuele ondersteuning. Uiteraard is het kernteam op de bijeenkomsten zelf aanwezig. Daarnaast zijn er, afhankelijk van het aantal aanmeldingen (en eters) nog 6-8 vrijwilligers tijdens een bijeenkomst ter ondersteuning aanwezig. 

Meer informatie?
Voor elke bijeenkomst is iedereen welkom, 55-plussers en mantelzorgers, maar ook geïnteresseerden. Hier geldt wel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er zit een grens aan het aantal bezoekers en het aantal eters na afloop. We kondigen de bijeenkomst aan via de website van Quick en via een digitale uitnodiging. Wilt u deze uitnodiging voor komende bijeenkomsten ontvangen? Meld u dan aan via qwiek@quick.nl

Geïnteresseerden voor een bijeenkomst kunnen zich vervolgens via een e-mail naar qwiek@quick.nl aanmelden. U krijgt een bevestiging bij aanmelding. De bijeenkomsten zijn gratis. Voor het diner na afloop vragen we € 12,50 en dit dient u van tevoren te hebben gereserveerd.

Qwiek Leven Overzicht