Leidraad zaterdagdienst

Bijgaand overzicht (zie PDF) geeft de voornaamste praktische taken en acties die gedurende de shifts op de zaterdagdienst van het wedstrijdsecretariaat dienen te worden uitgevoerd. 

Daarnaast geldt dat de vrijwilligers van de zaterdagdienst van het wedstrijdsecretariaat een belangrijke rol vervullen als gastheer/gastvrouw namens Quick en bijdragen aan de naleving van de Quick waarden en normen. De shifts dragen onderling informatie over die dag aan elkaar over.

Downloads: