Logo Quick

Beleidsdocument Teamindeling & Selecteren Jeugdvoetbal

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van de teamindeling is ingericht. Via onderstaande link vindt u een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de teamindeling/selectie zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie (VC) en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.

Logo Quick

Beleidsdocument Zij-instroom Jeugdvoetbal

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van zij-instroom is ingericht. Via onderstaande link vindt u een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de zij-instroom zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie (VC) en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.

Logo Quick

Beleidsdocument Interne Scouting Jeugdvoetbal

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van interne scouting is ingericht. Via onderstaande link vindt u een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de interne scouting zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie (VC) en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.