Visie

Quick wil alle leden met plezier laten voetballen op ieders best passende amateurniveau. Quick biedt een goede sportopleiding in een goed nest waar Quickers kennis en vaardigheden doorgeven aan Quickers. Quick gelooft in het zelf opleiden van voetballers en trainers, zowel op als buiten het veld. Quick stimuleert, zowel in woord als gebaar dat (selectie)spelers zich ontwikkelen als trainer in de jeugdopleiding, als coach van een jeugdteam, als jeugdcommissielid, als scheidsrechter of als leider van het Quickkamp. Hiermee waarborgt Quick haar identiteit en de kwaliteit van de jeugdopleiding.

Wie 
Quick is een familie- en vriendenvereniging: voetbal verbindt spelers en hun families in vriendschap en sportiviteit. 

Waarom 
Met dit document wil Quick voor haar leden en andere betrokkenen duidelijkheid verschaffen over het voetbalbeleid. Het dient als referentiekader voor beleidsmatige, strategische en operationele keuzes en een ankerpunt waaraan keuzes getoetst kunnen worden. Een beleid waar leden en ouders/verzorgers van leden zich mee kunnen identificeren. 

Geschiedenis 
In 2000 heeft Quick een fundamentele beslissing genomen, waarop vervolgens succesvol is gebouwd aan het voetbal op Quick. Niet betalen van selectiespelers maar investeren in de jeugdopleiding (trainers van jeugd), zowel voor de prestatie- als de breedtesport. De beslissing om het roer om te gooien was destijds zeker niet onomstreden, maar kijk wat dit heeft opgeleverd! Een jeugdopleiding die tot de beste van Nederland behoort, een voorbeeld is voor vele anderen, een eerste elftal dat grotendeels bestaat uit zelfopgeleide spelers en een plek waar plezier, sportiviteit en vriendschap leidend zijn. We koesteren dit en zetten dit voort. 

Visie 
Quick wil alle leden met plezier laten voetballen op ieders best passende amateurniveau. Quick biedt een goede sportopleiding in een goed nest waar Quickers kennis en vaardigheden doorgeven aan Quickers. Quick gelooft in het zelf opleiden van voetballers en trainers, zowel op als buiten het veld. Quick stimuleert, zowel in woord als gebaar dat (selectie)spelers zich ontwikkelen als trainer in de jeugdopleiding, als coach van een jeugdteam, als jeugdcommissielid, als scheidsrechter of als leider van het Quickkamp. Hiermee waarborgt Quick haar identiteit en de kwaliteit van de jeugdopleiding. 

Missie
Vanuit een brede basis wil Quick altijd herkenbare selectie elftallen hebben die zo hoog mogelijk spelen zonder spelers te betalen en met spelers uit de eigen jeugdopleiding. De “Quick”identiteit gaat boven prestatie. Quick wendt haar (financiële) middelen aan om te investeren in de kwaliteit van de (jeugd)opleiding, zowel in de breedte als bij de selectie elftallen. Quick wil zowel in de breedte als in de selecties, spelers voor lange tijd aan zich binden onder het motto “een leven lang lid van Quick”. 

Kernwaarden/Identiteit
- Quicker zijn betekent iets en Quick zijn we samen:
- Passie: we hebben passie voor voetbal en dit zien we terug op het veld;
- Verbondenheid: leden van Quick zijn verbonden met de vereniging;
- Betrokkenheid: leden van Quick zijn als vrijwilliger actief betrokken bij de vereniging en hebben respect voor elkaar;
- Plezier: hiervoor zijn we lid van Quick en voetballen we met elkaar, belangrijkste drijfveer om te voetballen; en
- Gedrag: passend bij normen en waarden van Quick.

Voetbal in het algemeen 
- Quick streeft naar langdurige lidmaatschappen; 
- Quick streeft naar het opleiden van spelers;
- Quick faciliteert alle elftallen binnen de budgettaire en facilitaire mogelijkheden; 
- Quick leidt haar eigen jeugdtrainers op. Trainers worden gedurende het seizoen begeleid door het hoofd jeugdopleiding en de technisch coördinatoren; 
- Selectietrainers en –spelers zijn zoveel mogelijk, ook betrokken bij de training van niet-selectieteams; en
- Quick streeft ernaar dat zoveel mogelijk jeugdleden de stap naar de senioren maakt. 

Voetbal in selecties (jeugd) 
- Quick leidt op voor Quick 1 en 2; 
- De voetbalvisie van Quick is leidend; 
- Quick streeft naar technisch, dominant, herkenbaar en verzorgd voetbal; 
- Quick kent beperkte kwalitatieve zijinstroom in haar jeugdselectie elftallen; 
- De behoefte voor zijinstroom wordt aan het einde van elk seizoen door de voetbalcommissie vastgesteld en voorgelegd aan de topvoetbaladviescommissie; en
- Spelers die Quick hebben verlaten voor een BVO kunnen te allen tijde terugkeren bij Quick.

Voetbal in selectie Quick 1 en 2 (en 3) 
- Quick betaalt geen spelers;
- Quick faciliteert de elftallen zo goed mogelijk en passend bij de cultuur van onze vereniging; 
- Quick heeft een eerste elftal waarmee de club zich identificeert; identiteit van de selectie gaat boven prestatie;
- Quick streeft naar technisch, dominant, herkenbaar en verzorgd voetbal;
- Quick 2 en Quick 3 zijn eigenstandige elftallen, die vanuit een optimale samenwerking zorgdragen voor een optimale doorstroom vanuit de jeugdopleiding; 
- Quick heeft elk jaar nieuwe doelstellingen die passen bij de kwaliteit van de selecties; en 
- Quick 1 probeert met inachtneming van bovengenoemde punten op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. 

Organisatie
De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor het voetbal op Quick. De voetbalcommissie bestaat uit de voetbalvoorzitter, het lid topvoetbal, het lid niet-selectie senioren en de jeugdvoorzitter. De voorzitter en de jeugdvoorzitter zijn allebei lid van het bestuur van Quick. Het lid topvoetbal is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor de selectieteams.  De voetbalcommissie toetst haar beleid en beslissingen aan bovenstaande voetbalvisie van Quick.  De topvoetbaladviescommissie geeft (on)gevraagd advies over de concrete invulling en naleving van de voetbalvisie voor het selectievoetbal. De topvoetbaladviescommissie bestaat uit een aantal prominente oud-spelers van Quick 1.