Procedure aanmelding Quick

Aanmelden
Een ieder die zich wil aanmelden op de wachtlijst van Quick dient dit middels één van de onderstaande links naar een online formulier te doen. Bij vragen kan contact opgenomen worden met aanmelding@quick.nl

Quick wachtlijstreglement
Quick is een familieclub. Omdat wij jaarlijks met name in de jongere jeugd meer aanmeldingen krijgen dan dat wij kinderen kunnen aannemen, hebben wij bepaalde voorrangsregels bij de aanname van nieuwe jeugdleden. De volgorde van onze wachtlijst per geboortejaar wordt op de volgende wijze bepaald:

  1. Kinderen die lid zijn geworden in hun eerste geboortejaar;
  2. Kinderen van leden die langer dan 1 seizoen lid zijn en broertjes en zusjes van leden die minimaal 1 seizoen lid zijn, mits aangemeld voor 31 maart;
  3. Kinderen van oud-leden, die minimaal 5 jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart;
  4. Kinderen die eerder lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart; en
  5. Overige aanmeldingen.

Aanmeldingen worden geregistreerd op basis van volgorde van binnenkomst.

Kinderen kunnen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 5 jaar worden, worden aangemeld voor de start in het seizoen waarin zij 5 jaar zijn/worden. Per 1 januari 2021 zijn dat dus kinderen geboren in 2016. Te vroege aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken om haar moverende redenen.

Type aanmelding
Kies hieronder de link naar het juiste aanmeld formulier. Bij het invullen van meerdere formulieren, zal alleen het eerst ingevulde formulier in behandeling worden genomen. 

Aanmelding voetbal wachtlijst
Dit formulier is bedoeld voor de aanmelding op de reguliere wachtlijst en voor alle leeftijden vanaf geboortejaar 2016 en ouder. 

Aanmelding voor selectie voetbalteam
Dit formulier is voor voetballers die alleen in een selectieteam willen komen voetballen op Quick voor kinderen geboren in 2014 of eerder. 

English enrollment form
This generic enrollment form has been made available in English for non native Dutch speakers. 

Aanmelding cricket
Dit formulier is om je aan te melden om cricket op Quick te komen spelen