Inschrijven

Aanmelden
Een ieder die zich wil aanmelden op de wachtlijst van Quick dient dit middels onderstaande online formulier te doen. Plaatsing kan niet worden gegarandeerd; zie tevens het onderstaande wachtlijst reglement. Bij vragen kan contact opgenomen worden met aanmelding@quick.nl
Sowieso zijn er voor seizoen 2020-2021 geen vrije plekken meer. 

Quick wachtlijst reglement
Quick is een familieclub. Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen krijgen dan dat wij kinderen kunnen aannemen, hebben wij bepaalde voorrangsregels bij de aanname van nieuwe jeugdleden. De volgorde van onze wachtlijst per geboortejaar wordt op de volgende wijze bepaalt:

  1. Kinderen die lid zijn geworden in hun eerste geboortejaar
  2. Kinderen die eerder lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart
  3. Kinderen van leden die langer dan 1 seizoen lid zijn en broertjes en zusjes van leden die minimaal 1 seizoen lid zijn, mits aangemeld voor 31 maart
  4. Kinderen van oud-leden, die minimaal 5 jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart.
  5. Overige aanmeldingen

Aanmeldingen worden geregistreerd op basis van volgorde van binnenkomst.

Kinderen kunnen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 5 jaar worden, worden aangemeld voor de start in het seizoen waarin zij 5 jaar zijn/worden. Per 1 januari 2021 zijn dat dus kinderen geboren in 2016. Te vroege aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken om haar moverende redenen.

Indien er een plaats beschikbaar is, volgt een oproep tot een kennismakingsgesprek met de ballotagecommissie.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Vragen
Ik heb familie op Quick, nl:
Voor welke sport is de aanmelding? voetbal cricket voetbal en cricket niet actief
Wat voor team wil je in spelen? Selectie Niet-selectie Maakt niet uit
Lid van een andere vereniging geweest? Ja Nee
Zo ja, laatste vereniging:
Laatste jaar en team:
Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen t.b.v. het wachtlijst beheer en niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking