Inschrijven

Aanmelden
Een ieder die zich wil aanmelden als lid van Quick dient dit middels onderstaande online formulier te doen. Plaatsing kan niet worden gegarandeerd; zie tevens het onderstaande wachtlijst reglement. Bij vragen kan contact opgenomen worden met aanmelding@quick.nl
Sowieso zijn er voor komend seizoen in de jeugd geen vrije plekken meer in selectieteams.

Quick wachtlijst reglement
Quick is een familieclub. Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen krijgen dan dat wij kinderen kunnen aannemen, hebben wij bepaalde voorrangsregels bij de aanname van nieuwe jeugdleden. De volgorde van onze wachtlijst per geboortejaar wordt op de volgende wijze bepaalt:

  1. Kinderen die lid zijn geworden in hun eerste geboortejaar
  2. Kinderen die eerder lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart
  3. Kinderen van leden die langer dan 1 seizoen lid zijn en broertjes en zusjes van leden die minimaal 1 seizoen lid zijn, mits aangemeld voor 31 maart
  4. Kinderen van oud-leden, die minimaal 5 jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 31 maart.
  5. Overige aanmeldingen

Aanmeldingen worden geregistreerd op basis van volgorde van binnenkomst.

Kinderen kunnen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 5 jaar worden, worden aangemeld voor de start in het seizoen waarin zij 5 jaar zijn/worden. Per 1 januari 2020 zijn dat dus kinderen geboren in 2015. Te vroege aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken om haar moverende redenen.

Indien er een plaats beschikbaar is, volgt een oproep tot een kennismakingsgesprek met de ballotagecommissie.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
Vragen
Ik heb familie op Quick, nl:
Voor welke sport is de aanmelding? voetbal cricket voetbal en cricket niet actief
Wat voor team wil je in spelen? Selectie Niet-selectie Maakt niet uit
Lid van een andere vereniging geweest? Ja Nee
Zo ja, laatste vereniging:
Laatste jaar en team:
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je wilt geen commerciële berichten ontvangen.
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking