Interne scouting

De jeugdvoetbalorganisatie (JVO) streeft er ieder jaar naar om in juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is om elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In dit bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van interne scouting is ingericht. De bijlage bevat een korte samenvatting van deze lijvige documenten over de interne scouting zoals vastgesteld door de JVO, de voetbalcommissie en uiteindelijk het bestuur over bovengenoemde zaken.

Downloads: