Over de Speakers Corner van 15 maart

Afgelopen vrijdag was alweer de derde Speakers Corner op Quick. Dit keer stond het thema jeugdcricket op de agenda. Na de traditionele fish and chips begon Lucas Hendrikse met een presentatie over de Cricket School. De Cricket School zet dit jaar, in samenwerking met de jeugdcommissie, in op verbeteren van prestaties en plezier van jeugdcricketers.

Hierbij zijn de uitgangspunten: doelen stellen, spelers volgen, gerichte trainingen en goede begeleiding per team. Uitdagingen liggen vooral in het vinden van de juiste begeleiding voor elk team en het vasthouden van discipline (aansturing coaches).

Het tweede gedeelte van de avond begon met een filmpje waarin leden en coaches tips gaven. De tips waren: 

1) Jay Bista – Discipline; belangrijk voor onze jeugdspelers om te kunnen groeien

2) Zinaida Jiawan - Imago cricket verbeteren

3) Harry Molenaar - Jongere jeugd meer laten spelen, getalenteerde oudere jeugd naar het buitenland om cricket te spelen

4) Pieter Groenewald - Weet wat je rol is binnen het team en focus op je team

5) Ben ten Dam - Voer Twenty20-cricket in om het spel dynamischer te maken

Hierna was het woord aan de voorzitter van de jeugdcommissie. Een van de doelen voor dit seizoen is vergroting van het aantal jeugdcricketers. Er kwam een dialoog op gang over hoe we er als club voor kunnen zorgen dat de grote hoeveelheid tip-en-runners ook de overgang maakt naar de U9. Een tweede doel is verbetering van het niveau van de jeugdcricketers, waar de eerdergenoemde Cricket School zich op gaat focussen. En tot slot, is er ook nog het doel om de sociale kant van het jeugdcricket te versterken, bijvoorbeeld door de vrijdagavondcompetitie een nieuwe draai te geven.

Uitdagingen blijven: hoe zorgen we er als club voor dat onze jeugd zoveel mogelijk cricket speelt, dat iedere jeugdspeler en speelster goede begeleiding krijgt en hoe zorgen we ervoor dat we de nieuwe kunstgrasvelden zo optimaal mogelijk benutten.

De cricketcommissie bedankt Lucas Hendrikse en de jeugdcommissie voor het verzorgen van deze Speakers Corner. De input van alle Speakers Corners zal door de cricketcommissie gebruikt worden voor de visie Cricket 2025.

(door Helmien Rambaldo)

Cricket nieuws Overzicht