Speakers Corner over Topcricket op Quick

Rond de 40 aanwezigen kwamen op de Speakers Corner over topcricket (8 februari) voor de borrel, de ‘fish and chips’ maar vooral voor het verhaal van de cricketselecties van de heren en dames. In presentaties zouden zij ingaan waar men in de voorbereidingen nu staat en wat de doelen en ambities voor komend seizoen zijn.

Tijdens het welkomstwoord meldde de cricketvoorzitter Guido Landheer dat Quick cricket er (relatief) goed voor staat. Niet voor niets staat Quick op de eerste plaats van de ranking van de KNCB-scorecard (december 2018) en is daarmee de beste cricketclub van Nederland. Iets waar we als gehele club en alle vrijwilligers trots op mogen zijn. Deze positie is echter niet vanzelfsprekend gezien alle uitdagingen in cricket Nederland en ook op Quick. Daarom wordt nu gewerkt aan de visie ‘cricket op Quick 2025’. De cricketcommissie wordt hierin ondersteund door Quicker en student Karel Trappenburg en medestudent Jeffrey van der Heiden. De input vanuit de serie van speakers corners wordt hierin meegenomen. 

Na de door familie Spaans en vrienden gebakken fish and chips (Engels maar met Scheveningse touch) genuttigd te hebben was het woord aan Caroline de Lange en Roos Sillevis namens de damesselectie.

Gelardeerd met videobeelden en (soms ‘geblurde’) foto’s van het team spraken zij de doelstelling uit om komend seizoen kampioen van Nederland te worden, maar nog belangrijker de ambitie te hebben om zich persoonlijk verder te willen ontwikkelen. Daarvoor zien ze uit naar een goede coach die ze individueel en als team beter maakt. Die wens wordt vervuld (zie onder). Natuurlijk is ook plezier komend seizoen weer van belang! Doel is verder om de oudere meiden uit de jeugd actief te betrekken bij het team en wordt aangegeven dat het damesteam zich actief voor de vereniging zal inzetten via o.a. werving van extra meisjes op Quick en HDS en organisatie van ‘6 a side’ voor beginnende cricketdames. Luid applaus van de aanwezigen voor de ambities en het getoonde commitment van de dames.

Namens de selectie van de Heren sprak Daan Vierling over waar het team nu staat. Hij werd hierin ondersteund door andere selectiespelers, zoals Jeroen Brand en Thijs van Schelven. Na afloop van het teleurstellend verlopen seizoen zijn enkele senior players van de selectie bijeengekomen. Zij hadden de overtuiging om niet nog zo’n seizoen te willen meemaken met te weinig commitment, teamspirit, spelplezier en (daardoor) resultaat. En ze hebben de overtuiging hier zelf wat aan te willen doen. Komend jaar moet het anders. De ambitie wordt uitgesproken om komend seizoen als hecht team te functioneren en elkaar positief te ondersteunen in persoonlijke en teamontwikkeling. Resultaten volgen daaruit. In zo’n teamspirit kan de jeugd verder worden ingepast. Samen met de nieuwe technisch directeur Marco Hoogwater wordt gewerkt aan afspraken die de uitvoering van deze visie ondersteunen. Dat het niet alleen een ambitie is, blijkt uit het feit dat de selectie al sinds januari traint onder leiding van Edgar Schiferli en wekelijks fitnesst bij health&sports westduin. Voorts wordt er -samen met Jeroen van der Akker- aan gewerkt om in de kleedkamer van de selectie een sfeer te creëren van cricket en ambitie. Op 20 april staat tenslotte de eerste (vriendschappelijke) wedstrijd tegen HBS op de planning. Vanuit de aanwezigen wordt bewonderend gesproken over deze positieve ommekeer en steun gegeven aan deze ambities en het belang benadrukt om elkaar -in positieve zin- gedurende het seizoen ook aan te spreken om deze commitments daadwerkelijk te realiseren.

Hierop volgend sprak Ab van Lomwel namens de technische adviescommissie de leden toe. Hij heeft samen met Lucas Hendrikse en Robert Burger (die helaas vanavond een afspraak bij ‘de buren’ had :-) gewerkt aan de komst van de nieuwe (jeugd)coaches. Gezien de lopende IND-procedures gaat het hier slechts nog om intenties. Komend seizoen zullen Jay Bista en Pratamesh Dake (voor Quick-1) en Pieter Groenewald (Quick-2) de jeugd begeleiden. Daarnaast zal Pieter de training van de dames verzorgen. Lucas Hendrikse vulde aan dat Pieter zich ook bezig zal houden met het verder ontwikkelen van de Quick cricket school. Quick wordt hierin ondersteund door adviseur Daan van Bunge die zowel in Nederland en als Engeland op dit terrein een enorme staat van dienst heeft opgebouwd. De volgende Speakers Corner (vrijdag 15 maart) zal jeugdcricket centraal zal staan.

Aan het eind van de speakers corner meldt de voorzitter dat de cricketcommissie met steun van velen verder bouwt aan cricket op Quick. Hij nodigt eenieder uit om hieraan deel te nemen door vrijwilliger te worden door bijvoorbeeld de summer nights te (helpen) organiseren of ten behoeve van de cricket beleving rond veld 1 een actieve rol op te pakken. Meld je bij de cricketcommissie! Hij eindigt met de aanwezigen te danken en speciaal aan Helmien Rambaldo voor het mede-organiseren van deze avond.

Aan de bar werd onder genot van een biertje (en een enkele rosé met ijs) nog lang nagepraat over deze succesvolle avond.

Tot 15 maart bij de volgende Speakers Corner!

(door Guido Landheer)

Cricket nieuws Overzicht