Vanaf dinsdag 5 februari is de aansluiting van de Godetiaweg op de De Savornin Lohmanlaan afgesloten

In navolging van eerdere berichtgeving over de herinrichting van de route Kijkduin – Houtrust op deze site willen we je het volgende niet onthouden: vanaf dinsdag 5 februari is de aansluiting van de Godetiaweg op de De Savornin Lohmanlaan afgesloten. Het hoe en waarom van deze maatregel wordt door de gemeente in onderstaande brieftekst uitgelegd.

Beste bewoner,

Sinds 21 januari werken we aan deel 6 van de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. We merken na twee weken dat er een aantal knelpunten zijn die niet lijken te verbeteren, ook niet na twee weken gewenning. Daarom treffen we extra verkeersmaatregelen die vanaf dinsdag 5 februari ingaan. Een van de maatregelen is het afsluiten van de aansluiting Godetiaweg op de De Savornin Lohmanlaan. In deze brief informeren wij u over deze afsluiting.

Afsluiting aansluiting Godetiaweg op De Savornin Lohmanlaan

Door de werkzaamheden in deel 6 is er op dit moment veel verkeer op de Balsemienlaan en de Lupineweg. Deze wegen kunnen het vele verkeer niet aan dat hier nu doorheen rijdt. Om zoveel mogelijk sluipverkeer uit de woonwijk te weren, plaatsen we een afsluiting voor auto’s op de Godetiaweg ter hoogte van de De Savornin Lohmanlaan, zoals we ook tijdens deel 1 van de werkzaamheden hebben gedaan. Voetgangers, (brom)fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen wel doorrijden.

Doorgaand verkeer wordt hiermee via de Laan van Meerdervoort en Kijkduinsestraat omgeleid. Uw wijk is in en uit te rijden via de Laan van Meerdervoort en Machiel Vrijenhoeklaan/Muurbloemweg (met uitzondering van een korte periode tijdens het afronden van het verkeersplein, hierover zullen wij u tijdig informeren).

Afstemming

We hebben de afsluiting van de aansluiting Godetiaweg afgestemd met de leden van de klankbordgroep en met de nood- en hulpdiensten en komen hiermee tegemoet aan de vele reacties die we afgelopen twee weken hebben ontvangen. We realiseren ons dat deze afsluitging niet voor iedereen prettig is maar verkeersveiligheid staat hierbij voorop.

 

Nieuws overzicht