Boetebeleid Quick

Het kan gebeuren bij het voetballen: je krijgt een rode of gele kaart. Aan deze kaart zit een boete gekoppeld die de KNVB direct int bij Quick. Ook kan de KNVB het team een boete opleggen, bijvoorbeeld wanneer een team niet op komt dagen bij een wedstrijd. Ook hieraan is een boete gekoppeld die de KNVB int bij Quick. 

Overeenkomstig artikel 22 van het huishoudelijk reglement kan deze boete worden doorbelast op de speler of het team. Op de volgende wijze wordt hieraan invulling gegeven:  

Rode kaart 
- Als je een rode kaart krijgt, volgt automatisch een persoonlijk bericht per e-mail van de KNVB op het mailadres dat in Sportlink bekend is. Zo weet je direct dat je een boete hebt en dat je aan Quick moet betalen. 
- Quick stuurt je aanvullend op het bericht van de KNVB een e-mail met de factuur van de te betalen boete. De boete voor een rode kaart is hoger dan de boete voor een gele kaart.  
- Aan een rode kaart zit niet alleen een geldboete verbonden. De KNVB voert een lik-op-stukbeleid. Dit betekent dat wanneer je met een directe rode kaart van het speelveld wordt gezonden, je (automatisch) niet mag deelnemen aan de eerstvolgende bindende wedstrijd van je team. Tot en met de dag waarop dit team één bindende wedstrijd heeft gespeeld, mag je ook niet voor een ander elftal uitkomen. 

Gele kaart
- Bij een gele kaart ontvang je geen bericht van de KNVB maar zal Quick je op de hoogte stellen van de geldboete en een eventuele schorsing vanuit de KNVB. 
- Ook hier geldt dat Quick een factuur per mail stuurt voor de boete

Teamboete 
- Wanneer een team een straf opgelegd krijgt informeert Quick de aanvoerder en/of de teamouder/leider van het betreffende team over de opgelegde boete.
- De teamouder, leider of aanvoerder zorgt ervoor dat het hele team over de boete wordt geïnformeerd en de boete wordt geïncasseerd bij het team en wordt door hem/haar betaald aan Quick.  

Overig
- Iedere boete wordt middels een factuur verstuurd en moet binnen 14 dagen zijn betaald. 
- Indien de betaling niet tijdig na dit verzoek is ontvangen zal jouw KNVB registratienummer, of bij een teamboete, het registratienummer van het team, in Sportlink worden geblokkeerd. De blokkade wordt weer ongedaan gemaakt nadat de boete is betaald. Een blokkade betekent dat je geen wedstrijden mag spelen. De teamouder, leider, trainer en/of aanvoerder zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 
- Indien je vindt dat niet jij maar een ander de boete moet betalen of dat je de boete onterecht hebt gekregen dan moet je onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de brief waarin de boete is opgelegd, een verslag (verzoekschrift) opsturen of mailen aan jeugdvoetbal@quick.nl. Hierin vermeld je hetgeen gebeurd is en de redenen waarom jij vindt dat de boete niet door jou hoeft te worden betaald. Een kopie van de brief waarmee je de boete hebt gekregen stuur je hierbij mee.