Diana Bakker gestopt in de administratie

Diana Bakker heeft na ongeveer 20 jaar besloten te stoppen in de administratiecommissie. In al die jaren heeft Diana enorm veel werk verzet voor onze ledenadminstratie en was hierbij een enorm gewaardeerde kracht. Jarenlang was ze een vertrouwd duo met Janny Peters, die enkele jaren geleden al stopte. 

Dankzij Diana en Janny heeft Quick de ledenadministratie altijd prima op orde gehad en was de synchronisatie met Sportlink (KNVB) en de cricketbond altijd goed geregeld. Zeker bij het invoeren van de nieuwe leden was zorgvuldigheid aan hun wel besteed en dit heeft er ook voor gezorgd dat de migratie naar de nieuwe ledenadministratie soepel is verlopen.

Naast de ledenadministratie hield Diana ook de contributiebetalingen nauwgezet bij en hield een vinger aan de pols als er achterstanden dreigde te ontstaan. Ze maakte met vele leden afspraken over het betalen van de contributie in termijnen en was zo een enorm waardevolle kracht op de achtergrond. Voor al haar inzet heeft Diana enkele jaren terug ook de Zilveren Haan ontvangen, als blijk van waardering voor haar inzet voor Quick.

Voorlopig wordt de ledenadministratie door de secretaris overgenomen, maar wordt er nog wel gezocht naar een opvolger voor Diana. Alle vragen kunnen dus nog altijd aan administratie@quick.nl worden gesteld.

De vereniging is Diana, maar ook Janny, veel dank verschuldigd voor hun jarenlange vrijwillige inzet!! Op de bijgevoegde foto zijn beide dames feestend vastgelegd tijdens het openingsfeest van ons nieuwe clubgebouw. Gelukkig zijn beide dames nog altijd regelmatig op de club te zien, dus schroom niet om ze ook persoonlijk te bedanken voor hun jarenlange inzet.

Nieuws Overzicht