Standpunt bestuur inzake weekendvoetbal

In de afgelopen periode is veel discussie ontstaan over de mogelijke introductie van weekendvoetbal. De KNVB heeft al enkele discussie avonden georganiseerd en de recente column vanuit de KNVB, die elders op de site staat, zorgt voor extra reuring. Dit onderwerp heeft ook de volle aandacht van het bestuur en we willen graag hierover in gesprek met de leden. Op donderdag 13 december komt over dit onderwerp een inloopavond op Quick, waar de KNVB ook vertegenwoordigd zal zijn en dieper op deze complexe materie ingegaan kan worden.

De KNVB heeft een discussie opgestart om te kijken of het de opzet van de wedstrijddagen dient te veranderen. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen in ons district waardoor het zondagvoetbal voor senioren onder druk is komen te staan. De KNVB ziet de oplossing hiervoor vooral in het veranderen van de speeldagen voor de jeugd en senioren. In de column van de KNVB, die eerder op de Quick site is geplaatst, is het voorstel van de directeur bestuurder van de KNVB dat de oudere jeugd (bijvoorbeeld JO17 en JO19) hun wedstrijden op vrijdagavond speelt, de jongste jeugd (bijvoorbeeld JO11 en jonger) op de zondag. Hiermee komt op de zaterdag meer ruimte vrij voor seniorenteams. Laat het duidelijk zijn dat dit een scenario is, waar ook nog veel zaken moeten worden uitgewerkt zoals bijvoorbeeld de vraag of alle verengingen wel verlichting hebben voor vrijdagavondvoetbal, hoe dan omgegaan wordt met onze landelijk spelende JO17 en JO19 teams qua reistijden en of verenigingen waar alle wedstrijden op zaterdag worden gespeeld, wel bereid zijn om met de jeugd naar de zondag te gaan. 

De zorg van de KNVB over een kwaliteitsafname bij het seniorenvoetbal op zondag herkent Quick voor de prestatiegerichte teams (Quick 1 en Quick 2), maar in de lagere senioren wordt dit probleem niet ervaren. In de seniorenteams zie je dat spelers op zaterdag de jeugd begeleiden, bij hun kind langs de lijn staan of werken op de zaterdag. Hiermee is het voor deze groep Quickers waarschijnlijk niet wenselijk om op zaterdag te spelen, maar dit soort beslissingen heeft ook gevolgen voor onze commissies en vrijwilligers. Het bestuur heeft in een eerder stadium al wel uitgesproken dat het voorstander is van het combineren van zaterdag- en zondagteams in een competitie voor eerste elftallen. Hierbij heeft het onze voorkeur om thuiswedstrijden op zondag te spelen en sommige (uit)wedstrijden eventueel op de zaterdag. Dit om een meer regionale indeling te kunnen krijgen, wat aantrekkelijk is voor het publiek. Daarnaast scheelt het Quick in de reiskosten voor verre uitwedstrijden. Gelet op het niveau overdenkt het bestuur overigens ook om Quick 2 te laten spelen in de competitie voor eerste teams om de kwalitatieve aansluiting met Quick 1 te kunnen houden. 

Quick hecht zeer veel waarde aan het verenigingsleven en de binding tussen de leden. Het bestuur maakt zich zorgen dat deze binding, die met name bij de jeugd sterk aanwezig is, zal afnemen wanneer de jeugd op drie verschillende dagen speelt. De jongste jeugd wordt nu vaak getraind door de oudere jeugd en die zij begeleiden hun team ook vaak op de zaterdag. Daarnaast zijn er oudere jeugdleden die voor hun eigen wedstrijd, een wedstrijd fluiten van de jongere jeugd. Hiermee ontstaat een unieke verenigingsbinding. Deze binding komt, volgens het bestuur, onder druk wanneer de jeugdleden hun eigen wedstrijden spelen op andere dagen dan dat ze een team begeleiden of fluiten. De begeleiding en het fluiten zal dan moeten concurreren met huiswerk, een bijbaantje of andere activiteiten. 

Ook zal bij weekendvoetbal een groter beroep moeten worden gedaan op de vrijwilligers binnen de club zoals het wedstrijdsecretariaat, de jeugdcommissie en de invulling van bardiensten wanneer op meerdere dagen door de jeugd wordt gespeeld en deze vrijwilligers geacht worden aanwezig te zijn. Tenslotte legt de spreiding van de jeugd over meerdere wedstrijddagen ook een beslag op de families waar de kinderen in verschillende leeftijdsklassen spelen, want het is dan mogelijk dat een gezin op meerdere dagen in het weekend op Quick moet zijn, waardoor andere familieactiviteiten onder spanning komen te staan.

Hiernaast wordt er ook Quick ook cricket gespeeld. Naast alle argumenten voor het voetbal, houdt het bestuur ook de cricket belangen scherp in de gaten. Indien alle plannen van de KNVB doorgevoerd zouden worden, maken wij ons zorgen over de continuiteit van het cricket op Quick (maar ook in heel het land). Met name het plannen van de jeugdcricket wedstrijden zal dan een ramp worden en hierdoor bestaat in onze ogen een reeele kans dat jeugdspelers dan zullen afhaken voor het cricket.

Samenvattend kan dus gesteld worden, dat het bestuur op dit moment onze jeugd op zaterdag wil blijven laten voetballen en onze senioren op zondags. Slechts voor Quick 1 en 2 zou er een uitzondering gemaakt kunnen worden. In de komende periode zal het bestuur de discussies op dit onderwerp nauwgezet blijven volgen en hierin een actieve houding richting de leden en KNVB houden. Via de website zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit punt. Heeft u vragen, of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur (
bestuur@quick.nl).

Voetbal nieuws Overzicht