Tijdens de AV van 11 oktober werd het al aangekondigd: Quick wordt vanaf 1 januari 2019 rookvrij!

Het aantal sportverenigingen dat rookvrij is, loopt snel op. Waren het er vorig jaar nog 151, nu zijn het er al 571, bijna een verviervoudiging dus. Ook het bestuur van Quick wil als sportvereniging het goede voorbeeld geven aan onze jeugd. Het overgrote deel van onze leden is jeugdlid en die willen wij rookvrij laten sporten. We zetten daarom vanaf 1 januari 2019 de stap naar een rookvrij Nieuw Hanenburg.

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Met een rookvrij sportterrein draagt Quick bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Ook HBS en HVV overwegen om dezelfde stap te zetten.

Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook mensen die willen roken! We vragen mensen die willen roken alleen dat voortaan te doen op de daarvoor aangewezen plek (zie plaatje bij dit stuk).  

Wij gaan ervan uit dat iedereen die op Quick komt dit initiatief ondersteunt en rekenen op jullie medewerking om samen met Quick te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd.

Op donderdag 6 december is er van 18 tot 19 uur een inloopavond over Quick Rookvrij, voor mensen met vragen of opmerkingen. Als je op 6 december niet kunt, kun je altijd contact opnemen met bestuur@quick.nl.

Nieuws overzicht