Terugblik Algemene Vergadering 11 oktober

Op donderdag 11 oktober was de reguliere Algemene Vergadering, die met name in het teken van de resultaten van afgelopen verenigingsjaar stond. Ook ditmaal voldoende aanwezigen en weer een vruchtbare vergadering.

Naast dat er werd stil gestaan bij het overlijden van Kees Ligtvoet, waren er met name reguliere agendapunten. De notulen werd goedgekeurd, alsmede het jaarverslag van de secretaris. Dick Vierling had nog enkele mededelingen van het bestuur, waarbij het goed te melden is, dat Hans Schiferli de voorzittersrol van het buffet over zal nemen per 22 oktober. Toch blijven we op zoek naar vrijwilligers voor het buffet.

Hierna nam penningmeester Erik de Jonge ons langs de cijfers en was afgelopen jaar op meerdere vlakken bijzonder goed te noemen. Er flink hogere winst uit het buffet, alsmede hogere recettes zijn rechtstreeks terug te voeren op de prestaties van Quick 1, met de thuiswedstrijden tegen HBS en Scheveningen als uitschieters. 
Hiernaast is de realisatie van de kunstgrasvelden en de LED veldverlichting investering in de cijfers verwerkt. Het totale resultaat, inclusief afschrijvingen, reservering voor het 125-jarig jubileum en investeringen (incl. rente op de lening) is ongeveer 72,750 Euro, hetgeen ruim 64.000 Euro beter dan begroot. 

Na de uitleg is de afrekening goedgekeurd en is door de Vergadering decharge verleend aan het bestuur, dat overigens in zijn geheel herkozen is. In de rondvraag kwam tenslotte nog de het aankomende 125-jarig jubileum ter sprake, dat op 1 maart 2021 gevierd zal worden en nu al een eerste reservering voor gedaan is. Ook kwam de trainingscapaciteit van de velden op bepaalde dagen nog ter sprake. Waar voorheen geen extra mogelijkheden waren voor extra trainingen, is dat er nu wel op momenten dat er nog geen andere trainingen zijn. Met name dus op vrijdagen.

Zo kon voorzitter Dick Vierling deze efficiënte vergadering al sluiten om 21.15 uur.

Nieuws Overzicht