Voetbalcommissie

De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor het voetbal op Quick. De voetbalcommissie bestaat uit de voetbalvoorzitter, het lid topvoetbal, het lid niet-selectie senioren en de jeugdvoorzitter. De voorzitter en de jeugdvoorzitter zijn allebei lid van het bestuur van Quick. Het lid topvoetbal is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor de selectieteams.

De voetbalcommissie toetst haar beleid en beslissingen aan bovenstaande voetbalvisie van Quick.

De topvoetbaladviescommissie geeft (on)gevraagd advies over de concrete invulling en naleving van de voetbalvisie voor het selectievoetbal. De topvoetbaladviescommissie bestaat uit een aantal prominente oud-spelers van Quick 1. 

Samenstelling Voetbalcommissie 

Voorzitter Laurens Braun
Jeugdvoetbal Willem van Nieuwkerk
Topvoetbal bovenbouw vacature
Topvoetbal onderbouw Bas Spaans
Niet selectie senioren Rutger Verbunt