Rabobank en HV&CV Quick verlengen partnership met 3 jaar

Tijdens de Ledenraadsvergadering van Rabobank Regio Den Haag, die op 12 juni bij de Haagse Voetbal & Cricket Vereniging Quick plaatsvond, werd de verlenging van het partnership in het prachtige en functionele clubgebouw ondertekend. In het bijzijn van zo’n 35 ledenraadsleden zetten Willem van Nieuwkerk, voorzitter van HV&CV Quick en Harry Wientjens, directeur coöperatieve Rabobank hun handtekening onder het nieuwe contract.   

“Wij zijn heel blij met de voortzetting van de samenwerking die al in 2007 is gestart”, aldus Willem. “Rabobank is een maatschappelijk betrokken bank en investeert een deel van de winst in de samenleving. Ook Quick neemt hier haar verantwoordelijkheid in. De afgelopen jaren hebben we als partners met een zelfde filosofie gezamenlijk invulling gegeven aan diverse maatschappelijke initiatieven. Naast andere initiatieven die we samen ontplooien, gaan we hier de komende jaren volop mee door”, vervolgt Willem.

“Als bank verbinding hebben met de regio is belangrijk”, vult Harry aan. “Samen meer bereiken als overtuiging. Dit komt onder meer tot uiting in het duurzame partnership met Quick, waarbij het doel is een hechte samenwerking te hebben waarvan de leden, de club, de omgeving en Rabobank profijt hebben. Én wij met elkaar kunnen bijdragen aan de voedsel- en energietransitie en de transitie naar een meer inclusieve samenleving. Wij zijn er trots op voor de komende jaren hoofdsponsor te blijven van deze mooie club”.

Quick & Rabobank. Investeren in elkaar en investeren in de buurt.

www.rabobank.nl/denhaag

Nieuws Overzicht