Herinnering: Betaal je contributie tijdig

Begin juli hebben alle leden de contributienota per post en op het bij ons bekende mailadres gekregen. De contributie dient op 1 oktober te zijn voldaan, of voor 1 oktober moet een betalingsregeling worden afgesproken. Mocht je de nota niet hebben gekregen, laat het ons dan per mail weten via administratie@quick.nl

Natuurlijk is het nog geen 1 oktober, maar we willen de leden graag even helpen herinneren. Het zou namelijk zonde zijn als de betaling vergeten wordt, want dan zal de statutaire financieringstoeslag van 45 Euro bovenop de nota komen.
Betaling in termijnen is mogelijk en er zijn al vele leden die hier gebruik van maken. De eerste deelbetaling moet dan wel voor 1 oktober gedaan zijn overigens. Mocht je ook een reling willen, kan die per mail worden voorgesteld aan de administratie.

De cricketleden wordt verzocht om nu al het basislidmaatschap te betalen. De crickettoeslag dient voor 1 mei te zijn betaald. 

Mochten er nog vragen over de contributie, of een betalingsregeling zijn, dan kunnen die per mail gesteld worden aan administratie@quick.nl

Nieuws overzicht