Nader bericht van de cricketvoorzitter

Voor diegenen die het gelukt is om zich vorige week door mijn tekst heen te worstelen, hier is deel twee zoals beloofd. Onder de bezielende leiding van Guido Landheer is een aantal jaren geleden een cricketstrategie ontwikkeld. Deze strategie heeft dusdanig veel indruk gemaakt dat het Guido de positie van KNCB-voorzitter heeft opgeleverd. Van harte gefeliciteerd Guido, een uitdagende maar mooie taak staat je te wachten! En uiteraard blijven we gewoon nog een beetje leunen op jouw ervaring en kennis.

Pushing Boundaries blijft onverkort de basis voor onze cricketbenadering. Om dit verder te bekrachtigen hebben we wat accenten verschoven en dat dan vooral binnen het jeugdcricket. Dit is natuurlijk de basis van onze verdere ontwikkeling binnen Quick, zowel voor voetbal als voor cricket. Zo veel mogelijk met zelfopgeleide mensen op het hoogst realistisch haalbare niveau spelen.

 Met een iets andere invulling van jeugdafdeling proberen we hier gericht mee aan de slag te gaan. Zo is het “oude” model van de jeugdcommissie aangepast naar een organisatorisch onderdeel en een technisch onderdeel. De organisatie van de jeugd ligt in de ervaren en vertrouwde handen van Jeroen Dill, de technische component wordt vanaf dit jaar ingevuld door Pieter Rijnbeek. Piet zal in nauwe samenwerking met Bob van Gigch (die de trainingen gaat verzorgen) en Govert Trappenburg (die zijn trainersrol van vorig jaar nog meer kan versterken door zijn Zuid-Afrikaanse ervaringen van afgelopen winter) de basis gaan leggen voor verdere ontwikkeling van de jeugd. Dit alles uiteraard in samenspraak met Jeroen Dill, waarmee de structuur voor de jeugdontwikkeling gevormd wordt.

Omdat we streven naar een structurele trainingsopbouw die vanuit de junioren direct aansluit op de senioren hebben we uiteraard ook een ervaren kracht nodig om de technische rol binnen het senioren cricket op te pakken. De keuze daarvoor was nogal eenvoudig; denk aan de meeste (internationale) ervaring binnen de club op gebied van spelen en coachen en het ligt voor de hand dat Helmien Rambaldo deze rol gaat invullen. Het komende seizoen zal Helmien vooral veel gesprekken gaan voeren met de diverse teams om tot een grondige uitwerking van alle plannen te komen. Later deze week zullen we de overige rollen nader toelichten!

Op praktijkgebied blijven we de naweeën van de stroeve start voelen. Het gehele bovenstaande technische plan zou aangestuurd worden door onze non-playing coach Rasheed Lewis. De eerder vermeldde visum perikelen hebben hier de boel compleet overhoop gehaald dus vooralsnog zal Rasheed’s invloed beperkter blijven dan gehoopt. Wel kunnen we deze woensdag onze Nieuw-Zeelandse coach Cameron Jackson verwelkomen. Cameron is een getalenteerde wicketkeeper die de plaats van Lucas del Bianco achter de palen zal overnemen.

Op vrijdag 13 mei zal het cricketseizoen officieel worden geopend! Ook hierin wijken we enigszins af van voorgaande jaren, met het langer doorlopen van de voetbalcompetities en de eerdere start van de cricketcompetities is het niet meer realistisch om een overdrachtsmoment te prikken. Een nadere aankondiging volgt.

Tot slot: het publiceren van de cricketprogramma’s op onze website blijft een hardnekkig probleem. Het softwarepakket wat de KNCB hiervoor hanteert wijkt in delen af van hetgeen de KNVB gebruikt (terwijl het toch het zelfde programma is), zodat de interface tussen KNCB en onze website gewoonweg niet functioneert. Dit betekent een flinke klus in handmatig invoeren van alle wedstrijden en dat is een gecompliceerde en tijdrovende klus. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om de wedstrijden op een fatsoenlijk moment te publiceren op onze site. Voor de maand mei is het nu gelukt om de boel via ouderwetse data-entry in te voeren, we blijven zoeken naar betere opties.

Hup Quick!
Marcel de Mooij

Cricket nieuws Overzicht