Veilig voetballen op Quick!

Quick staat voor een veilige sportomgeving waarin vriendschap en sportiviteit zijn verbonden. Helaas is er opgevallen dat er met de herstart van het competitievoetbal verschillende incidenten op en naast het veld hebben plaatsgevonden. Om onze veilige voetbalomgeving te waarborgen, heeft het bestuur in samenwerking met de Jeugdvoetbalorganisatie een veiligheidsprotocol opgesteld. In dit protocol staat duidelijk beschreven welke handelingen er moeten worden verricht wanneer er een incident plaatsvindt op of/en naast het veld.

Onder het kopje 'Voetbal' -> 'Beleid' vindt u een nieuwe pagina genaamd 'Veilig voetballen'. Hier staat het protocol gedeeld met daarbij een incidentenformulier. Deze wordt door de desbetreffende trainer/teamouder ingevuld als er sprake is van een incident. Voor de volledigheid zijn beide documenten ook toegevoegd aan dit bericht. Om wegwijs te worden in het veiligheidsprotocol vraagt Quick aan haar leden om het protocol door te lezen zodat u weet hoe er gehandeld moet worden als de veilige sportomgeving in gevaar komt of dreigt te komen.

Laten we er met alle Quickers voor zorgen dat er veilig, en met plezier, kan worden gesport!

Hup Quick!

Downloads:

Voetbal nieuws Overzicht