Interne stage 2022 van start!

De komende 3 maanden gaan hiervoor geselecteerde spelers weer deelnemen aan de interne stage in de lichtingen O12 t/m O19.  Spelers uit basisteams die positief opvallen en ook potentie hebben om volgend seizoen aan te haken bij de selectie zullen t/m april een trainingsstage volgen bij de selectie.

De interne stage (onderdeel van de interne scouting) is een belangrijk onderdeel van de Quick jeugdopleiding. In 2021 hebben 18 spelers aan de interne stage voor basisteam spelers deelgenomen, waarvan 5 spelers dat jaar ook de stap naar de selectie hebben gemaakt. Ook hebben 21 spelers deelgenomen aan de interne stage voor selectiespelers, waarna 3 spelers intern ook zijn doorgeschoven dit seizoen (Lucca, Mo, Kjell).

Voor wie:

De interne stage is bedoeld voor spelers uit de basisteams (2e of lager) vanaf O12 en ouder, die volgens de trainers/technisch kader positief zijn opgevallen en ook potentie hebben om volgend seizoen mogelijk aan te sluiten bij de selectie (1e team). Ook is de interne stage bedoeld voor selectieteam spelers die zich zodanig goed ontwikkelen dat zij uitdaging in een oudere lichting nodig hebben en potentie hebben om door te schuiven.

De interne stage staat los van het incidenteel meespelen bij een selectieteam op zaterdag, onder andere door tekorten/afwezigen (bijv. door corona of blessures).

Uitkomsten:

Het biedt op de eerste plaats een stimulans voor kinderen om zich te meten met betere en/of oudere spelers, en daarmee draagt het bij aan hun ontwikkeling. Daarnaast is het onderdeel van het selectieproces richting volgend seizoen en biedt het kansen voor basisteam-spelers om aan te haken bij selectieteam-spelers. Aan het eind van de stage wordt bepaald door de trainers of spelers ook worden geselecteerd voor de voorlopige selectie voor het volgende seizoen, waarmee in mei de eerste trainingen gaan beginnen. Half juni wordt de definitieve selectie voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. 

In de bijlage vindt u de beleidsdocumenten aangaande de interne scouting en de teamindelingen.

Technische Commissie Jeugd

Downloads:

Voetbal nieuws Overzicht