Tussenevaluatie van de pilot biologische leeftijd

Hoe creëer je een omgeving in onze jeugdopleiding waarin spelers/speelsters die vroeg (''vroegrijpers''), gemiddeld (''gemiddeldrijpers'') of laat (''laatrijpers'') in hun fysieke ontwikkeling zijn zich optimaal kunnen ontwikkelen? Dat kan lastig zijn als het verschil tussen vroegrijpers en laatrijpers binnen hetzelfde team groot kan zijn. 

Zo hebben wij in onze groep twee spelers van hetzelfde team en dezelfde kalenderleeftijd waarin een verschil zit van 27 centimeter en 32 kilo. Om beide spelers een gelijke kans te geven in hun ontwikkeling zijn wij dit seizoen gestart met een pilot op basis van de biologische leeftijd.

Wat is biologische leeftijd?
Twee spelers/speelsters kunnen in kalenderleeftijd net zo oud zijn, terwijl de een al veel verder is in zijn fysieke en motorische ontwikkeling dan de ander. Een verschil in voetbalvaardigheden is dan soms ook zichtbaar. Dit uit zich bijvoorbeeld in het hebben van meer lengte, kracht, snelheid hetgeen van invloed kan zijn op het voetballen op dat moment. Waar een speler zich in de groeiontwikkeling precies bevindt, noemen we de biologische leeftijd.

Aan het begin van dit seizoen zijn wij gestart met het meten van de lengte, zitlengte en gewicht van de spelers van de JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO16-1. Aan de hand van deze gegevens weten wij de biologische leeftijd en hebben wij alle spelers van de vier teams verdeeld in drie groepen:
- P1: Groep voor de groeispurt;
- P2: Groep tijdens de groeispurt; en
- P3: Groep na de groeispurt.

Om de twee weken hebben deze groepen op maandag getraind op biologische leeftijd. Zo hebben bijvoorbeeld laatrijpers van de JO16-1 getraind met vroegrijpers van de JO13-1 en hebben vroegrijpers van de JO14-1 en JO15-1 getraind met vroegrijpers en gemiddeldrijpers van de JO16-1. Elke groep heeft zijn eigen fysieke, mentale, tactische en technische kwaliteiten en verbeterpunten. Bij elke training proberen we zo veel mogelijk de focus te leggen op wat spelers op dat moment nodig hebben. 

P1
Bij de groep voor de groeispurt lopen de spelers meestal fysiek achter op leeftijdsgenoten. Omdat deze groep nog geen groeispurt heeft, kunnen ze fysiek veel aan en hebben ze weinig blessures. Wij streven ernaar dat deze groep meer succes gaat beleven bij de biologische leeftijd training door de kans van het winnen van duels te vergroten, omdat ze tegen gelijke weerstand trainen. Deze succesbeleving kan stimulerend werken waar een speler van profiteert bij zijn eigen team.

P2
De groep tijdens de groeispurt is de meest kwetsbare groep. Door nieuwe verhoudingen van het lichaam tijdens de groeispurt is de kans op blessures hier het grootst (uitzonderingen daargelaten). De groeispurt doet daarnaast ook een en ander met de motoriek van spelers. De balans en stabiliteit worden minder en het kan er soms wat slungelachtig uitzien. Deze groep krijgt meer rust tijdens de training en er is meer focus op motorische aspecten. Daarnaast letten we extra goed op deze groep dat de belasting niet te hoog is tijdens trainingen en wedstrijddagen.

P3
Bij de groep na de groeispurt zijn de spelers fysiek meestal verder dan hun teamgenoten, maar moeten ze het tijdens de biologische training nu uitvechten tegen spelers met dezelfde fysieke krachten. En daardoor komen de spelers in situaties waarin ze het niet alleen op kracht kunnen winnen. Daarnaast zien we dat deze spelers behoorlijk stijf uit hun groeispurt komen en moeite hebben met verfijnde (loop)techniek. Daarom ligt de focus op (loop)techniek, balans en duelvormen. 

Mentale vaardigheden en gedrag tijdens Biologische Trainingen
Omdat spelers van vier verschillende kalenderleeftijden met elkaar trainen, zien we hele interessante dingen gebeuren op het gebied van mentale vaardigheden en gedrag. De oudere spelers in de groepen worden gestimuleerd om jongere spelers tijdens trainingen te helpen. Hierdoor kunnen oudere spelers meer coachen en initiatief nemen dan ze misschien in een training met leeftijdsgenoten kunnen doen. Oudere spelers kunnen voor jongere spelers als leiders of als voorbeeld fungeren. Denk bijvoorbeeld aan een stukje winnaarsmentaliteit en doorzettingsvermogen of positief coachen richting het team. 

Biologische Training en de aankomende periode
De biologische training gebruiken wij om spelers/speelsters optimaal te kunnen ontwikkelen in een eerlijke omgeving. In deze omgeving kunnen wij goed zien hoe spelers zich ontwikkelen ten opzichte van spelers met dezelfde fysieke eigenschappen. De aankomende periode willen we gebruiken om nieuwe metingen te doen bij de spelers. Vanwege de corona zit hier helaas enige vertraging in. Aan de hand van de nieuwe metingen en observaties van trainers gaan er nieuwe groepen ontstaan. Daarnaast zullen spelers meetrainen die bij andere teams er boven uitsteken of een extra prikkel nodig hebben. We gaan met de trainers bekijken hoe wij deze trainingen nog beter kunnen invullen, zo willen wij we meer focus op het individu kunnen leggen en bekijken hoe spelers zich beter kunnen ontwikkelen op eigen bepaalde ontwikkelpunten en doelstellingen. 

We blijven innoveren binnen onze jeugdopleiding. De pilot biologische leeftijd is daar een goed voorbeeld van. Deze methode draagt bij aan het creëren van een omgeving waarin spelers/speelsters zich optimaal kunnen ontwikkelen. De biologische training om een eerlijke omgeving voor spelers/speelsters te creëren kan hier hopelijk een steentje aan bijdragen.

Voetbal nieuws Overzicht