Een Haan(tje) is trots en waardig

Rond de kerstdagen is altijd een goed moment om dingen te overdenken, om terug te kijken op wat geweest is en vooruit te kijken naar wat gaat komen. Voor mij is dat o.a. ook op mijn functie als Hoofd Jeugdopleiding (“HJO’’) bij Quick. En dat is best een rare tijd geweest, want in mijn periode als HJO heb ik eigenlijk alleen nog maar corona-perikelen meegemaakt. Deze tijd kenmerkt zich door constant wisselende situaties. Gewoon starten aan een nieuw seizoen, maar halverwege weer teruggefloten worden door allerlei beperkingen

Dat heeft veel flexibiliteit en creativiteit gevraagd. Laten dat nu precies de eigenschappen zijn die bestuursleden, commissieleden, trainers en zeker ook spelers en speelsters hebben laten zien de afgelopen periode. Met name de creativiteit met betrekking tot het door kunnen blijven trainen en (onderling) spelen, is daar een voorbeeld van. Iedere week waren er activiteiten op de club. Zaterdags werd er gezorgd voor onderlinge wedstrijden en activiteiten. Een groot compliment voor de organisatoren daarvan. Zelfs in de periode dat Nieuw Hanenburg om 17:00 uur moest sluiten, organiseerden we inlooptrainingen vanaf 16:00 uur om op die manier onze jeugdleden de gelegenheid te geven om te blijven sporten. Dit lijkt logisch, maar vergist u zich niet in de enorme energie en hoeveelheid tijd die trainers en commissieleden daarin hebben moeten steken. Ik wil dan ook grote hulde uitspreken voor al deze vrijwilligers. Echt top! 

In mijn eerste periode als HJO zijn we veel bezig geweest met de organisatie en het op papier krijgen van beleid. Organisatorisch is er bijvoorbeeld binnen de jeugdopleiding een nieuwe functie gemaakt die zich nadrukkelijk bezighoudt met innovatie. Dit heeft o.a. weer geresulteerd in het opstarten van biologische leeftijdstrainingen. Dit zijn trainingen waarin spelers samen trainen met spelers die in dezelfde fysieke ontwikkelingsfase zitten. Hierdoor ontstaat een grotere succeservaring en laten we spelers bewust worden dat goed kunnen voetballen niet volledig toe te schrijven is aan fysiek sterk en/of groot zijn. Technische vaardigheden, tactisch inzicht en de juiste mentaliteit zijn zeker zo relevant. Ook zijn we druk bezig met het invoeren van een digitale tool, genaamd Sportbundels. Dit om meer overzicht te krijgen over de ontwikkeling van spelers en speelsters op langer termijn. We moeten steeds meer gaan inzien dat het goed volgen van spelers en speelsters van essentieel belang is om de uiteindelijke doelstelling, het spelen met zoveel mogelijk zelfopgeleide spelers in Quick 1, te realiseren. Er moet een duidelijke lijn zichtbaar worden in de ontwikkeling van het individu, zowel op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak. Er is nog een hele weg te gaan, maar gelet op de betrokkenheid en vaardigheden van onze trainers heb ik er alle vertrouwen dat we gaan slagen in deze doelstelling. Deze tijd rond kerst is ook de periode waarin we met alle trainers zullen evalueren en vooruitkijken naar de toekomst. Individuele gesprekken zijn en worden daarvoor gepland. 

Naast deze organisatorische werkzaamheden ben ik begonnen de stap te maken ook meer op het veld aanwezig te zijn, trainingen te bezoeken en bij wedstrijden te zijn. Helaas hebben ook hierbij de coronamaatregelen voor stagnatie gezorgd. De keren dat het wel gelukt is, ben ik onder de indruk geraakt van de kwaliteit van onze trainers. Trainingen maar ook wedstrijdcoachingen waren effectief en doelgericht. Ik kijk ernaar uit om dit uiterst belangrijke facet van mijn functie nog meer te kunnen optimaliseren. Ook ben ik blij met de realisatie van een trainersruimte onder bij veld 2. Dit moet de onderlinge betrokkenheid, het met elkaar ‘stoeien’ over voetbal, stimuleren en discussiëren vergroten. Een soort huiskamergevoel waar iedere trainer zich prettig en vrij moet kunnen voelen.

Als we naar de toekomst kijken, zou ikzelf graag meer aandacht willen vragen voor het mentale gedeelte van de opleiding. Het is de laatste periode gebleken dat er vaker dan voorheen incidenten plaatsvinden bij wedstrijden waar Quick-teams betrokken bij waren. Overigens heeft dit niet altijd alleen te maken met gedrag van begeleiding en/of spelers of speelsters. Vaak speelt (ook) mee dat volwassen toeschouwers hun emoties niet de baas zijn. Hoe dan ook, dit gegeven is mijns inziens ongewenst en Quick onwaardig. Ik weet uit ervaring dat het soms heel moeilijk is de emoties te controleren tijdens wedstrijden, met name als er onrechtvaardigheden plaatsvinden, maar we zullen er alles aan moeten doen hier toch op waardige wijze en op zijn Quick's-eigen mee om te gaan. Voetbal is een reflectie van het leven, er gebeuren soms dingen die niet gaan zoals we zouden willen. Het hiermee om kunnen gaan is lastig, maar bepaalt wel het niveau van een samenleving. Vanuit de jeugdopleiding willen we derhalve kijken of er een mentale leerlijn te realiseren is zodat vanaf de Benjamins tot en met Quick 1 een herkenbare Quick-mentaliteit zichtbaar wordt. We denken dan aan zaken als: hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met materiaal om? Hoe gaan we met tegenstanders en arbitrage om? Zijn we in staat ook ‘groot’ te verliezen, lering te trekken uit verliezen? Zijn we in staat zelfreflectie te hanteren? Is ons zelfbeeld wel reëel? Kunnen we met tegenslag en teleurstellingen omgaan? We zijn aan het onderzoeken of het haalbaar is om per leeftijdscategorie een bepaald mentaal facet een seizoen lang onder de aandacht te brengen, zodat aan het eind van de jeugdopleiding de complete mentale-leerlijn is doorlopen.

Het is een ambitieus plan, maar wel één die in onze ogen belangrijk is en past bij de identiteit van Quick. Om het doelmatig binnen de jeugdopleiding zichtbaar te krijgen, zal een lange termijn-inspanning vergen. Op korte termijn vragen wij (daarom) wel aan alle Quickers, zowel jeugd als volwassenen, om je te gedragen rondom wedstrijden. Laat wedstrijden niet escaleren, behoud altijd je zelfcontrole. In voetbal speelt emotie altijd een rol, maar emotie mag nooit leiden tot onwaardig gedrag. Met dit uitgangspunt zullen we spelers en speelsters, trainers en begeleiders binnen de Quick-jeugdopleiding in de toekomst willen blijven opleiden. 

Een Haan(tje) is trots en waardig.

Paul van der Zwaan - HJO

Voetbal nieuws Overzicht