Advertorial Chantecler: Rabobank (Harry Wientjens)

In juni 2021 werd het contract met hoofdsponsor Rabobank met twee jaar verlengd. De Rabobank zal ook de komende twee jaar op ons voetbalshirt prijken. Een zeer heuglijk feit in het jubileumjaar! De Rabobank (opgericht in 1895) is overigens net een jaartje ouder dan Quick (opgericht in 1896) en mocht in 2020 al het 125-jarige jubileum vieren!

Op een mooie herfstdag had ik met Harry Wientjens, directeur Coöperatieve Rabobank voor de regio Den Haag, afgesproken om te praten over wat Quick bijzonder maakt voor de Rabobank, de (nadere) invulling van het partnership tussen Quick en de Rabobank en de plannen/ambities van de Rabobank met de regio.

We beginnen met een kopje koffie op Quick, nemen plek in de bestuurskamer en ik overhandig Harry het prachtige jubileumboek. Harry is 46 jaar, werkt al ruim 23 jaar bij de Rabobank en heeft zowel in het particuliere als zakelijke domein gewerkt. Hij was in 2007 nauw betrokken bij het eerste sponsorcontract tussen Quick en de Rabobank ter ondersteuning van de Quick Voetbalschool. Harry vertelt: “Jullie missie – het bieden van een goede (sport)opleiding in een goed nest – sprak en spreekt ons nog steeds aan. Het is naar mijn mening goed dat jullie je rol als vereniging breder zien en dat het niet alleen gaat om opleiden binnen het veld, maar ook buiten het veld. Wij geloven ook niet in amateurverenigingen waar alles alleen draait om de sportprestaties van de eerste elftallen’’. Harry was ook nauw betrokken bij de financiering van het huidige clubgebouw. Hij is naast zijn rol bij de Rabobank voorzitter van de Economic Board The Hague. Dit is een onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie van Den Haag. Harry is de trotse vader van een dochter en een zoon. Zijn zoontje start binnenkort in de Benjamini’s op Quick. Harry zelf voetbalt regelmatig op vrijdagavond met voetbalvaders.

Ik vraag Harry wat Quick onderscheidend maakt voor de Rabobank: ‘’Quick is voor de Rabobank onderscheidend omdat jullie veel waarde hechten aan tradities, maar wel altijd met de blik op de toekomst gericht. We vinden het belangrijk om verbinding te zoeken in de regio. Vanuit onze lokale aanwezigheid zijn we als geen ander in staat om in te spelen op relevante onderwerpen die lokaal en in de regio op de agenda staan. Quick is sinds de nieuwbouw een buurthuis van de toekomst: een ontmoetingsplek voor leden en niet-leden, voor jong en oud en biedt tevens ruimte voor organisaties en bedrijven. We vinden de bijeenkomsten van Qwiek Leven! een mooi voorbeeld van hoe invulling wordt gegeven aan het verbinden binnen de regio. We willen ook steeds meer fungeren als (schakel binnen het) kennisplatform. Met die gedachte waren we een aantal jaren geleden de mede-initiatiefnemer van het oprichten van de Sporttafel. Vanuit de Sporttafel, waar ook de gemeente Den Haag aan deelneemt, organiseren we Maatjesprojecten waarmee we andere verenigingen gingen in de regio willen ondersteunen met de kennis en kunde die aanwezig is binnen de gemeente Den Haag, de Rabobank en andere verenigingen. Dit zijn wat mij betreft mooie voorbeelden van hoe wij met onze financiële slagkracht, het netwerk dat we hebben en de kennis die we bezitten kunnen bijdragen aan het Nederland van de toekomst’’.

Alles dus zoveel mogelijk aan elkaar zien te koppelen. Harry vervolgt: "Toen wij met de Rabobank begonnen met sponsoren ging het name om lokale zichtbaarheid. Dat heeft zich inmiddels geëvolueerd tot partnerships. In een partnership kijk je veel meer naar hoe je samen bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven kunt realiseren. De volgende stap is het realiseren van een ecosysteem. Een ecosysteem waarbij verenigingen, leden en sponsoren elkaar (kunnen) helpen bij het realiseren van doelstellingen en er allemaal (financieel) beter van kunnen worden. Dat kan ook breder zijn dan binnen één vereniging. We willen juist met ons netwerk meer de verbinding zoeken in de regio. Zo hebben we al een aantal keer een sponsorevent voor zowel de business clubs van Quick en HDM in ons pand op de Bezuidenhoutseweg mede mogelijk gemaakt. We geloven er heilig in dat we het netwerk – en dus het ecosysteem – nog meer kunnen versterken’’. 

We nemen nog een kop koffie en praten verder over de plannen/ambities van de Rabobank: "De komende jaren richten we ons op vijf thema’s. Allereerst Banking for Food. Het doel is de beschikbaarheid van voedsel te vergroten, de toegang tot voedsel te verbeteren, gezonde voeding te stimuleren en de stabiliteit van de voedselindustrie te vergroten. Ook verenigingen kunnen bijdragen aan gezonde voeding. Daarnaast richten we ons op zowel duurzaam wonen als duurzaam ondernemen. Dit mede in het kader van de klimaat- en energietransitie. In dat kader trekken we nu ook samen op met Praeter, het bedrijf van o.a. Kees Ekelmans. Weer een mooi voorbeeld van hoe een ecosysteem kan werken. Ook financieel gezonder leven is voor ons een belangrijk thema. Jongeren leren omgaan met geld, inzicht geven om een vermogen op te bouwen en ook voorkomen van financieel misbruik van ouderen start met een goede dialoog te voeren. Daar proberen we bijvoorbeeld aandacht aan te geven in bijeenkomsten van Qwiek Leven!’’.

We praten nog wat na en ronden het leuke gesprek af! We mogen als vereniging trots zijn dat de Rabobank ons ziet als één van de vlaggenschippartners in de regio Den Haag en omstreken. We zijn heel blij met zo’n mooie hoofdsponsor!

Downloads:

Nieuws Overzicht