Nadere kenningsmaking met de Jeugdvoetbalorganisatie

Met ruim 850 jeugdleden is het jeugdvoetbal de grootste afdeling van/binnen Quick. Om ervoor te zorgen dat al onze jongens en meiden kunnen voetballen en genieten op Quick moet er, in tijden van corona nog meer dan gebruikelijk, veel worden georganiseerd. De Jeugdvoetbalorganisatie (''JVO") is verantwoordelijk voor deze organisatie. De mensen die onderdeel zijn van de JVO steken heel veel tijd en energie in ons prachtige cluppie. Tijd voor een nadere kennismaking met de diverse leden van de JVO.

Functies en werkzaamheden
De JVO telt nu zestien vrijwilligers die altijd op de eerste maandag van de maand samen vergaderen op Quick.

Nicki Albers bewaakt vanuit het bestuur, in zijn rol als commissaris jeugdvoetbal, de Quick-(voetbal)visie en de Quick-cultuur binnen het jeugdvoetbal. Nicki staat in nauw contact met de verschillende commissies die zich inzetten voor het jeugdvoetbal (e.g. Technische Commissie voor het jeugdvoetbal (''TC''), Voetbalcommissie, Topvoetbaladviescommissie) en vertegenwoordigt het jeugdvoetbal binnen het bestuur.

Roy Hagendoorn is de voorzitter van de JVO. In zijn rol als voorzitter is hij operationeel verantwoordelijk voor reilen en zeilen van de JVO. Hij staat in nauw contact met Nicki Albers over de ontwikkeling en verdeelt en bewaakt de taken van de diverse leden van de JVO. Lees hier meer over Roy.

Esther de Kler en Kasper Bakker zijn verantwoordelijk voor het algemene secretariaat. Tijdens de maandelijkse vergaderingen bespreekt de JVO recente ontwikkelingen en gebeurtenissen aan de hand van een agenda met verschillende punten. Deze agenda wordt opgesteld door Esther en Kasper. Naast het agenderen van vergaderpunten en notuleren van de vergaderingen, houden Esther en Kasper de actielijsten bij en handelen diverse zaken af met de KNVB (waaronder strafzaken en de vertegenwoordiging bij KNVB-bijeenkomsten). Naast het algemene secretariaat is Kasper tevens verantwoordelijk voor het aanstellen en indelen van het scheidsrechtersgilde. 

Paul van der Zwaan en Pieter Fischer schuiven aan namens de TC. De TC is verantwoordelijk voor de technische begeleiding van de jeugdleden en de trainers. Paul is als Hoofd Jeugdopleiding verantwoordelijk voor de algemene ontwikkeling, coaching en sturing van de trainersgroep binnen het jeugdvoetbal en de teamindelingen. Pieter is eindverantwoordelijk voor het begeleiden van de trainersgroep binnen de O8 t/m O11 teams. Vanuit hun rol ondersteunen Paul en Pieter de JVO bij het bewaken en (door)ontwikkelen van de Quick-(voetbal)visie vanuit technisch vlak. De TC bestaat verder uit Bas Spaans (Coördinator interne scouting, teamindeling selectie midden- bovenbouw, aandachtsgebied teams/trainers O8 t/m O13), Bas Paardekooper (Coördinator zij-instroom, aandachtsgebied teams/trainers O14 t/m O15), Jim de Boer (Aandachtsgebied teams/trainers O16 t/m O19), Quinten Teunissen (Technisch coördinator innovatie jeugdopleiding) en Rubi Munier is verantwoordelijk voor het groeiende meidenvoetbal op Quick.

Daan Snoeks is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de JVO. Via de website, social-mediakanalen, de Quick-app en Whatsapp worden nieuwsberichten zo snel mogelijk verspreid, zodat jeugdleden/ouders/begeleiders op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen binnen het jeugdvoetbal.

Diane Breedijk is verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. Zij plant alle jeugdwedstrijden (datum, tijdstip, veld). Dat is elke week weer een hele opgave met zoveel wedstrijden. Zij staat dan ook in nauw contact met het wedstrijdsecretariaat van andere verenigingen en met Kasper. Diana regelt ook de deelname van jeugdelftallen aan toernooien.

Bengt-Arne Hulleman, de voormalige voorzitter van de JVO, coördineert de zaterdagdiensten. Vanuit deze rol overziet hij tevens de administratieve voorbereiding en afwikkeling van wedstrijden. De JVO zoekt op het moment nog een ouder die de coördinatie van de zaterdagdiensten wil doen. Bij interesse kan er contact worden opgenomen via jeugdvoetbal@quick.nl.

Tina Munier is verantwoordelijk voor evenementen die vanuit de JVO worden georganiseerd. Denk hierbij aan ouderavonden, aankomende jubileumactiviteiten en het aanstaande bezoek van de Goedheiligman en zijn Pieten aan Nieuw Hanenburg.

Marcel Munier, de man van Tina, is verantwoordelijk voor de financiën van het jeugdvoetbal. Marcel adviseert de jeugdvoorzitter over de begroting van het jeugdvoetbal, monitort de financiën gedurende het voetbalseizoen en zorgt ervoor dat alle vrijwilligers hun vrijwilligersvergoeding ontvangen.

De lijncoördinatoren spelen ook een belangrijke rol. De lijncoördinatoren zijn de schakel tussen de leeftijdscategorieën en de JVO. De lijncoördinatoren staan in nauw contact met de verschillende teamouders wat betreft sfeer, ontwikkeling en kwesties, lossen deze op en geven een terugkoppeling aan de JVO.  De leeftijdscategorieën worden gecoördineerd door de volgende lijncoördinatoren: Waseem Malhi (JO19 & JO18), Dave Stok (JO17 t/m JO15), Gijs Hesselink (JO14 & JO13), Maarten Dorpema (JO12, JO11 & JO10), Sander van Dijk (JO9 & JO8), Peter Berkelaar en John Hage (Benjamins en Benjamini’s) en Tina Munier (meidenvoetbal).

Onze band met Quick
De gehele JVO zet zich in om te zorgen dat al onze jeugdleden met heel veel plezier, op ieders best passende niveau, en in een veilige omgeving kunnen voetballen op Quick. Het gaat om het bieden van een goede (sport)opleiding in een goed nest. We willen verbinden in vriendschap en sportiviteit. We beseffen ons namelijk heel goed hoeveel bijzondere (jeugd)herinneringen je op Quick kunt creëren en hoe belangrijk/leuk het is om allemaal Quick-vriendjes en/of Quick-vriendinnetjes te maken! Vanuit ons marineblauwe hart oefenen wij al onze taken met veel plezier uit en halen wij veel voldoening uit het plezier van onze jeugdleden en natuurlijk ook uit de successen die onze jeugdopleiding behaalt (seizoen 2020/2021: nummer 12 in de Top 200 van jeugdopleidingen).

Binnen de JVO zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan onze prachtige vereniging. Naast de openstaande vacature voor de coördinatie van de zaterdagdiensten, kunnen we ook altijd extra scheidsrechters, trainers en vrijwilligers gebruiken! Mocht u vragen en/of ideeën hebben en/of u als vrijwilliger willen inzetten voor het jeugdvoetbal, spreek ons dan even aan op Quick of stuur een mail naar jeugdvoetbal@quick.nl. Hup Quick!

* Foto
Staand v.l.n.r.: Paul van de Zwaan, Diane Breedijk, Roy Hagendoorn, Dave Stok, Gijs Hesselink, Peter Berkelaar & Daan Snoeks 
Zittend v.l.n.r.: Kasper Bakker, Maarten Dorpema, Pieter Fischer, Waseem Malhi & Sander van Dijk 
Ontbrekend: Esther de Kler, Tina Munier, Nicki Albers, Bengt-Arne Hulleman, John Hage & Marcel Munier

Nieuws Overzicht