Technische Commissie voor het seniorenvoetbal

Begin dit seizoen is een Technische Commissie voor het seniorenvoetbal opgericht voor de selectieteams Quick 1 en O23. In deze groep zitten oud Quick 1 spelers Jos Vercauteren, Raymond Baten, Alex Gerbrandy en ook Laurens Braun vanuit zijn functie als voorzitter senioren voetbal in het bestuur. Jos en Raymond zijn het contact voor Quick 1 en Alex voor JO23.

Het doel van de commissie is om vanuit de vereniging de juiste voorwaarden te scheppen voor optimale prestaties van deze elftallen. Hiertoe worden de samenwerking en communicatie tussen de commissie en de trainers van de selectie van een duidelijke structuur voorzien waarbinnen alle technische zaken afgestemd en uitgevoerd worden.

De commissie en de trainers komen maandelijks bijeen en tevens is er voor de spelers een contactgroep opgezet die ook regelmatig met de commissie gaat overleggen. Buiten deze meer formele ontmoetingen onderhouden de TC en trainers regelmatig contact, bijvoorbeeld na afloop van wedstrijden. De commissie is op die manier ook een directe sparringspartner voor de trainers. Voor de spelers zal er vanaf dit seizoen aandacht worden besteed aan intensievere begeleiding. Quick 1 is natuurlijk het vlaggenschip van de club en JO23 is het nieuwe opleidingselftal dat zijn eerste echte seizoen is ingegaan.

De commissie en trainers rekenen op steun van iedere Quicker, met name via het bezoeken van de (thuis)wedstrijden: Quick 1 op de bekende tijd van 14.00 uur iedere zondag en J023 iedere zaterdag om 17.00 uur. De Technische Commissie en de trainers hebben dit nieuwe traject met veel energie opgepakt sinds september, en hieruit zijn al concrete acties voortgekomen. De commissieleden zijn ook beschikbaar voor inbreng van de Quick-leden. We zijn langs de lijn te vinden!

Voetbal nieuws Overzicht