Jaarverslag verenigingsjaar 2020-2021

Tijdens de Algemene Vergadering gisteren is het jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 gepresenteerd. We hebben er dit jaar wederom voor gekozen om het jaarverslag uit te geven als een glossy. Het jaarverslag werd door de aanwezige leden zeer goed ontvangen.

Het jaarverslag bevat een mooi voorwoord van onze voorzitter, een bijdrage over het seniorenvoetbal, een stuk over het jeugdvoetbal en een gezamenlijke bijdrage over cricket. Tevens komen de algemene verenigingszaken aan bod en wordt er ingegaan op de vele vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan onze prachtige vereniging. Natuurlijk bevat het jaarverslag over het verenigingsjaar 2020-2021 ook een sectie over het jubileum. Het staat bomvol met prachtige foto's die zijn gemaakt tijdens het verenigingsjaar 2020-2021. Het jaarverslag kan worden bekeken via deze link.

Veel dank gaat uit naar Jeroen van den Akker (Goedinvorm) die weer op een zeer creatieve wijze heeft geholpen bij de vormgeving. Wij wensen jullie veel leesplezier!

Nieuws Overzicht