Quick start pilot biologische leeftijd

Als club streven wij ernaar om de beste omgeving voor onze spelers te creëren, zodat zij zich als voetballers optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom starten wij dit seizoen bij Quick met een pilot waarin de JO14-1, JO15-1 en JO16-1 gaan trainen op basis van biologische leeftijd.

Biologische leeftijd
Twee spelers kunnen in kalenderleeftijd net zo oud zijn, terwijl de een al veel verder is in zijn fysieke en motorische ontwikkeling dan de ander. Een verschil in voetbalvaardigheden is dan soms ook zichtbaar. Dit uit zich bijvoorbeeld in het hebben van meer lengte, kracht, snelheid hetgeen van invloed kan zijn op het voetballen op 'dat moment'. De groeispurt start bij ieder kind op een ander moment. Bij meisjes gemiddeld tussen de 10 en 14 jaar en jongens tussen de 13 en 16 jaar. Waar een speler zich in de groeiontwikkeling precies bevindt noemen we de biologische leeftijd.

Hoe berekenen wij de biologische leeftijd?
Door het meten van de lengte, zitlengte en gewicht krijgen wij inzicht in hoever de speler verwijderd is van zijn groeispurt. Deze groeiberekening geeft ons een schatting van waar de speler zich in zijn fysieke ontwikkeling bevindt. En uiteindelijk wat er "trainbaar" en "minder trainbaar" is voor de speler.

Hoe gaan we dit toepassen?
De spelers van de JO14-1, JO15-1 en JO16-1 en mogelijk een enkele uitzondering uit de JO13-1 worden aan de hand an de meetgegevens en het oog van de trainer verdeeld in 3 groepen: groep voor de groeispurt, groep in de groeispurt, groep na de groeispurt. De spelers komen daardoor in groepen terecht waarbij de biologische leeftijd min of meer gelijk is waardoor spelers in een 'eerlijke' omgeving uitgedaagd worden en in andere situaties terecht komen. Wij verwachten dat hierdoor de ontwikkeling van de spelers verbeterd zullen worden.

Wat willen wij met de pilot bereiken?
- Binnen Quick onderzoeken welk effect de biologische leftijd heeft op de ontwikkeling van onze spelers;
- Valt de fysiek sterke speler nog steeds op als hij met spelers traint die dezelfde biologische leeftijd hebben? Ervaart de fysiek kleinere speler meer succeservaringen met dezelfde biologische leeftijd? Wat doen deze ervaringen en omgeving met spelers?;
- Blessurepreventie voor spelers in de groeispurt;
- Eerlijke omgeving creëren waarin spelers uitgedaagd worden.

De uitvoering van de pilot zal in september gaan starten waarbij er elke twee weken zal worden getraind op maandagavond.

Mochten er vragen zijn over de pilot kan je bij terecht bij Quinten Teunissen (innovatie specialist) of bij één van de trainers.

Nieuws Overzicht