Contributie betaling voor 1 oktober

Op donderdag 8 juli zijn de contributienota's per mail verstuurd, met het verzoek de contributie voor 1 oktober te betalen. Een groot deel van de leden heeft de contributie inmiddels betaald, of een afspraak over betaling in termijnen gemaakt. Mocht u nog niet betaald hebben, dan verzoekt het bestuur u om de betaling in de komende week te doen. Mocht de contributie nota niet zijn ontvangen, kunt u dat doorgeven aan de administratie via administratie@quick.nl 

Nieuws Overzicht